RAMS-rådgiver til prosjektet Nytt signalsystem CBTC i Sporveien

RAMS-rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. mai, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sporveiens behov

Sporveien skal modernisere signalsystemet for T-banen og søker RAMS-rådgiver i en 100% stilling som ønsker å være med å utvikle fremtidens T-bane.

Satsningen på kollektivtransport i hovedstadsområdet vil være formidabel de neste tiårene. Med nytt signalsystem, Fornebubanen og planer for bl.a. ny sentrumstunell og ny Majorstua stasjon vil det være den største fornyelsen av T-banen noensinne. Satsningen skal sikre at Oslo håndterer en betydelig befolkningsvekst og når målene om en mer miljøvennlig by.

Prosjekt Nytt signalsystem CBTC har ansvar for å anskaffe og innføre et komplett nytt signalsystem med CBTC-teknologi for hele T-banen, inklusive Fornebubanen. Vi søker en besluttsom og initiativrik person til å bidra i RAMS arbeidet i prosjekter. 

Om prosjektet «Nytt signalsystem CBTC»

Sporveien skal modernisere og digitalisere det eksisterende signalsystemet på T-banen ved å ta i bruk det trådløse togstyringssystemet CBTC (Communication Based Train Control). Store deler av dagens signalsystemer baserer seg på teknologi fra 1960-tallet som er krevende og kostbart å vedlikeholde. Med CBTC-teknologien får T-banen et moderne digitalt system for togstyring, med høyere kapasitet og bedre trafikkflyt. I samspill med fører og trafikksentralen justerer og optimaliserer et signalsystem med CBTC-teknologi farten og avstanden mellom T-banetogene underveis, slik at togene kan kjøre med kortere avstand. Det gjør at trafikken flyter jevnere og raskere og T-banen får mulighet til å ha flere tog i drift samtidig, med enda bedre punktlighet. CBTC er i dag standard når nye T-baner bygges.

Et nytt signalsystem med CBTC-teknologi er en forutsetning for Fornebubanen og de andre planlagte T-baneprosjektene.

Prosjekt består i dag av ca. 50 medarbeidere, hvorav 4 personer utgjør RAMS-fagmiljøet. En av disse går over i annen stilling internt, og vi søker en etterfølger. Prosjektet er nå i anskaffelsesfasen, med ambisjon om å inngå kontrakt med en hovedleverandør av det nye signalsystemet i løpet av 2021.

Her kan du lese mer om våre prosjekter.

Arbeidsoppgaver

RAMS-rådgiveren skal bistå prosjektets nåværende RAMS-leder med oppgaver som:

 • Videreutvikling av RAMS-styring i prosjektet, herunder koordinering mot Sporveiens linjeorganisasjon
 • Vedlikehold av RAMS-plan for prosjektet
 • Vedlikehold av prosjektets farelogg
 • Vedlikehold av prosjektets RAM-logg
 • Deltakelse i og/eller fasilitering av arbeidsmøter for utreding av funksjoner og endringer i CBTC-systemet
 • Gjennomføring og deltakelse i risikoanalyser for prosjektet, herunder fareidentifikasjon
 • Gjennomføring og deltakelse i RAM-analyser for prosjektet
 • Bidra i gjennomføring av prosjektets V&V-aktiviteter
 • Delta i evaluering av tilbud fra signalleverandørene
 • Delta i oppfølging av signalleverandørens RAMS-arbeid
 • Bidra i utarbeidelse av overordnede sikkerhetsbevis
 • Bidra i utarbeidelse av meldinger og søknader til SJT

Kompetanse og kvalifikasjoner:

Krav:

 • Høyere utdannelse (masternivå eller bachelor med lang erfaring) innen RAMS eller andre relevante ingeniørfag
 • Erfaring fra store komplekse prosjekter, primært T-bane/jernbanerelaterte signalprosjekter, men annen relevant erfaring kan kompensere for manglende signalerfaring
 • Forståelse av og erfaring med anvendelse av relevante lover og forskrifter, som jernbaneloven, Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. (kravforskriften) og byggherreforskriften
 • Kjennskap til nasjonale- og internasjonale RAMS-standarder som CENELEC EN 50126/28/29
 • Erfaring med bruk av relevante dataverktøy (deriblant PP, Excel, RAMS-relaterte analyseverktøy)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk

Det er ønskelig med erfaring innen følgende områder:

 • Erfaring med CBTC-teknologi, ERTMS og/eller T-bane/jernbanerelaterte signalprosjekter. Annen relevant erfaring kan kompensere for manglende signalerfaring
 • Erfaring fra arbeid med RAMS i store komplekse prosjekter innen infrastruktur og/eller systemleveranse
 • Erfaring med Human Factor-disiplinen i store komplekse prosjekter, f.eks. innen infrastruktur, software, energi. 
 • Relevant erfaring med å skrive og evaluere RAMS-krav
 • Kompetanse innen IT-security/Cyber security i en RAMS sammenheng, dvs. hvordan IT-baserte trusler kan påvirke togframføringssikkerhet og drift
 • Kompetanse innen PRINCE2® prosjektmetodikk
 • Erfaring med/kjennskap til Systems Engineering arbeidsteknikker

Siden en signalanskaffelse av dette kaliberet er virksomhetsovergripende vil erfaring med å håndtere sentrale interessenter/aktører i en stor linjeorganisasjon være en fordel

Personlig egnethet: 

 • Åpen og inkluderende
 • Metodisk, analytisk og systematisk
 • Gode samarbeids- og koordineringsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Tenke helhetlig og se sammenhenger

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kvalitets- og sikkerhetssjef Tone Høibakk på telefon 482 21 889 eller e-post tone.hoibakk@sporveien.com

Søknad og CV registreres via vårt rekrutteringssystem innen 31. mai.

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
Tone Høibakk
Kvalitets- og sikkerhetssjef

Hvem er Sporveien?

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført 275 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har om lag 350 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. I løpet av 2018 hadde vi byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.