RAMS-rådgiver Bane

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din RAMS-faglige kompetanse i en stilling hvor du får jobbe i tverrfaglige jernbaneprosjekter og bidra til å finne løsninger som ivaretar sikkerheten, påliteligheten, tilgjengeligheten og vedlikeholdbarheten til jernbanesystemene vi prosjekterer. For denne rollen trenger du relevant utdanning, gjerne innenfor RAMS, og eventuell erfaring med RAMS-arbeid i arbeidslivet.

Er du vår nye RAMS-rådgiver bane? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår avdeling for Bane

Som vår nye RAMS-rådgiver bane blir du en del av bane-avdelingen i Rambøll, som jobber i prosjekter i ulike faser og av ulik størrelse – fra store InterCity-prosjekter til mindre infrastrukturoppgraderinger. Vi jobber innenfor all skinnegående transport. Som RAMS-rådgiver vil du sitte sammen med miljøet som prosjekterer banen, noe som bidrar til at RAMS naturlig blir en integrert del av prosjektene. Avdelingen har kontor i Oslo og Trondheim, og vi er 45 stykker som jobber med jernbanetekniske fag inkludert signal; RAMS; prosjekteringsledelse; og dokumentkontroll. Avdelingen har et svært godt sosialt miljø. Innenfor RAMS har vi et godt faglig miljø, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss. Vi jobber aktivt med utvikling av faget, og farer og RAM-forhold er nå en integrert del av 3D-modellene våre. På samme måte er verktøy for å følge opp farer og RAM-forhold digitalisert.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Jobbe som RAMS-rådgiver/fagansvarlig RAMS i våre jernbaneprosjekter. Dette innebærer å følge RAMS-prosessen gjennom prosjektet og utarbeide alle RAMS-dokumenter som kreves.
  • Bidra til å utvikle fagområdet RAMS sammen med våre andre RAMS-rådgivere.

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Relevant kompetanse, B.Sc., M.Sc. / Siv.ing innen relevante fag (eksempelvis spesialisering innen sikkerhet eller RAMS).
  • Kjennskap til både kvantitative og kvalitative analyseteknikker for vurdering av sikkerhet og tilgjengelighet.
  • Kjennskap til ulike analyseteknikker som f.eks. FMECA, HAZID, FTA.
  • Kjennskap til RAMS-standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.

I denne rollen vil det være en fordel om du også evner å tenke tverrfaglig og se det store bildet, er selvstendig og initiativrik, trives med faglige utfordringer, og evner å samarbeide med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og kolleger på en god måte.

Velkommen til vår samferdselsdivisjon 

Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 13.01.2020.

Kontaktpersoner

Hanne Engh Sønstabø
Telefonnummer: +47 98429917

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger