RAMS ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. august, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå etter en RAMS ingeniør med hovedansvar for etterlevelse av EN 50126 i fase 11 (operation, maintenance and performance monitoring) slik at RAMS måleparametere er stabile og kontinuerlig forbedres. Denne vil i første omgang jobbe med RAMS i drift av infrastruktur for trikk og T-bane, men også kunne bidra til å forbedre RAMS arbeidet i våre utbyggingsprosjekter.

For å lykkes i denne rollen må være analytisk og evne å omsette analyser til konkrete tiltak og innsatsområder. Du er nøyaktig, løsningsorientert og har stor gjennomføringskraft. 

Her vil du finne link til våre prosjekter: https://www.fremtidensbyreise.no/trikkeprogrammet/prosjekter/prosjekt/3193344/alle-prosjekter-infrastruktur

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle RAMS arbeidet for god forvaltning av eksisterende infrastruktur
 • Lede RAMS forbedringsprosesser i driftsfasen, slik som Driftsavviksgrupper (DAG)
 • Sikre etterlevelse av RAMS standard EN 50126 i driftsfasen, og sørge for at interne prosedyrer og beskrivelser ivaretar kravene i standarden på en enkel og forståelig måte
 • Etablere og videreutvikle prosesser og verktøy for å ivareta RAMS for banesjefene
 • Analyse av dataunderlag for kontinuerlig forbedring av infrastrukturens RAMS-parametere
 • Utarbeide anbefalinger og tiltak til forbedringer
 • Bidra i utarbeidelse av RAMS-mål for prosjektene
 • Koordinere Infrastrukturenheten sitt RAMS arbeid med operatører, verksteder og KS-møte Infrastrukturenheten
 • Følge opp at operatørenes krav til sikkerhetsstyring blir ivaretatt

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på master eller bachelornivå (ingeniør), slik som RAMS, bygg, elektro eller maskin. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå i forhold til norsk utdanning
 • Flere års erfaring fra jernbane eller sportekniske anlegg
 • Erfaring med å fasilitere analyser, og kunnskaper innen kjente risikoanalysemetoder (FMECA, HAZID, ROS, FTA og lignende)
 • Fordel med erfaring fra arbeid med RAMS i både nye anlegg og i driftsfase
 • Gode datakunnskaper og god systemforståelse. Fordel å kunne databasehåndtering og statistiske verktøy som f.eks. Tableau
 • Høye krav til norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • God analytisk, og evner å omsette analyser til tiltak og konkrete innsatsområder.
 • Resultat- og løsningsorientert, og tar initiativ til utvikling og forbedring.
 • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evner å formidle tekniske data og resultat av analysearbeider på en enkel og forståelig måte til alle nivåer i organisasjonen.
 • Selvstendig, tar ansvar, har gjennomføringsevne og er en pådriver for fullføring av oppgaver og leveranser.
 • Nøyaktig og etterrettelig, med stort fokus på kvalitet og effektivitet
 • Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for faglig og karrieremessig utvikling
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). 

Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kvalitets- og sikkerhetssjef Tone Høibakk på telefon 482 21 889 eller e-post tone.hoibakk@sporveien.com

Søknad og CV registreres via vårt rekrutteringssystem innen 3. august.

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock
Rekrutteringssjef
Tone Høibakk
Kvalitets- og sikkerhetssjef

Hvem er Sporveien?

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Konsernsenteret har ansvaret for de strategiske og overordnede føringene for alle resultatenhetene og selskapene i konsernet. Senteret består av hovedområdene Økonomi og finans, HR, Kvalitet og HMS, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Markedstjenester, Dokumentsenter, Strategi og konsernutvikling, Digitalisering og innovasjon, IT, Konsernjuridisk og compliance og Eiendom.

Det er 153 ansatte i konsernsenteret.