Rambøll trenger deg som ser forbi det åpenbare

Avdelingsleder Miljø & natur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Rambøll er den 8. største miljørådgiveren i verden. Rambøll Miljø & helse globalt består av over 2000 medarbeidere. I Norge er vi 60 fordelt på tre avdelinger i Arendal/Kristiansand/Stavanger, Oslo/Drammen og Trondheim.

Vi tar samfunnsansvar og bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling. Vi utvikler faget sammen med bransjen og beslutningstakere, og vi er stolte av å være med i flere av landets mest ambisiøse miljøprosjekter. Vi jobber blant annet med konsekvensutredning, vannforurensning, plastforurensing, forurenset grunn, forurensede sedimenter, miljø i bygg, naturtypekartlegging, avfall og ressurser, sirkulær økonomi og luftforurensing. Vi er engasjert i viktige og spennende prosjekter, både i det offentlige og private, innen natur & økologi, ressursutnyttelse, flyplass, veg, jernbane, bygg, næring, industri, anlegg og havner.

Vi søker en erfaren leder til vår avdeling for Miljø og natur i Trondheim. Avdelingen har ca. 20 miljørådgivere, og dekker et bredt spekter av oppgaver innen miljørådgivning og bærekraft.

Om stillingen

Du vil rapportere til direktøren for Miljø og helse i Norge, og bli en del av markedsenhetens  nasjonale lederteam. Samarbeidet i teamet er basert på felles mål, åpenhet og tillit. Vi arbeider for å møte kundens behov, ta markedsposisjon, utvikle organisasjonen og ikke minst skape et godt og utviklende arbeidsmiljø. Dine lederoppgaver vil både rette seg mot resultatoppnåelse og utvikling av markedsenheten som helhet, og mot oppfølging og utvikling av avdelingens medarbeidere og miljøfaglige tjenester og leveranser.

Med geografisk tilhørighet i Trondheim vil du også inngå i en formalisert ledergruppe bestående av avdelingslederne på Trondheimskontoret, på tvers av alle Rambølls markedsområder. Sammen med dine lokale lederkolleger vil du møte det lokale markedet, inngå i tverrfaglige prosjekter og bidra til kontorets ve og vel

Viktige oppgaver for deg som leder vil være å:

  • Ta ansvar for å møte markedet og ha evne til å skape merverdi for kunden
  • Skape samarbeid, utvikling og vekst slik at vi når våre forretningsmål
  • Initiere og lede forbedringsprosesser gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • Bidra til enhetlig utvikling av markedsenheten gjennom samarbeid i lederteamet

Hvem vi søker

Vi ser etter deg som har ledererfaring og bred kompetanse (master eller tilsvarende) innen miljø, forurensning, natur og ressurser. Du brenner for å gjøre en forskjell i stor og liten skala. Du bidrar med solid engasjement både strategisk og faglig.

Du er en inkluderende,  resultat- og løsningsorientert lagspiller. Det er også viktig for oss at du:

  • Kjenner markedet i Trondheimsregionen
  • Ønsker å jobbe målrettet for at Rambøll skal være blant landets fremste innen miljørådgivning
  • Naturlig tar ansvaret for å videreutvikle  medarbeidere, miljøtjenester og -leveranser
  • Tenker og arbeider strategisk            
  • Mestrer å gjennomføre nødvendige endringer og organisasjonsutvikling
  • Formulere deg godt skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk

Hva vi tilbyr

Som global samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og svært gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der. Sammen med våre kunder søker vi mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Derfor trenger vi deg som ser forbi det åpenbare.

Velkommen som søker!

Send inn din søknad/CV ved å klikke på ”Søk stilling”-knappen og følge instruksjonene.

Vi kommer til å avvise anrop fra selgere og rekrutteringsselskaper og ber om at dette respekteres.

Kontaktpersoner

Vibeke Riis
E-postadresse: vibeke.riis@ramboll.no
Telefonnummer: +47 95080010

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger