RAM-rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR Utbyggingsdivisjonen har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur. Ett av disse prosjektene er Follobaneprosjektet.

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt.

Vi søker en RAMS-rådgiver med RAM som spesialområde. Stillingen rapporterer til teknisk leder på Follobaneprosjektet.

Prosjektet har sentralt beliggende kontorer i Oslo.

Arbeidsoppgaver
 • Bistå/ivareta prosesser og aktiviteter relatert til RAM, herunder RAM-analyser/-vurderinger
 • Bistå prosjektet i valg av teknisk utstyr med henblikk på ytelsesevne innenfor RAM.
 • Bistanden omfatter også utarbeidelse av vedlikeholdsprogram og vedlikeholdsrutiner for fremtidig vedlikehold.
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdannelse
 • Erfaring med drift og vedlikehold av teknisk utstyr, og flere års erfaring med jernbanetekniske anlegg.
 • Erfaring med gjennomføring av RAM-analyser og -vurderinger.
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk.
Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du tar initiativ og kan også arbeide selvstendig. Du har analytiske egenskaper.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Hans Christian Kruse
Telefonnummer: Tlf. 900 40 860

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon