RAM og sikkerhetsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet. ERTMS er et av Norges mest omfattende teknologiprogram bestående av flere prosjekter som skal implementeres i hele jernbanen i løpet av de neste 10-15 årene. I tillegg til nye signalanlegg, anskaffes nytt system for trafikkstyring, samt ombordutstyr til tog for at de skal kunne kjøre på ERTMS-utrustet jernbane. Bane NOR rigger organisasjonen for denne formidable og viktige satsningen, og rekrutterer medarbeidere som skal sørge for vellykket implementering.

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig for RAM og sikkherhetsrelaterte aktiviteter ved utviklling av ERTMS systemet. Dette innebærer blant annet følgende:

 • initiere, delta på og lede RAM og sikkerhetsvurderinger/risikovurderinger/fareidentifiseringer
 • utarbeide analyserapporter
 • følge opp og dokumentere avvik i eksempelvis avviks-/farelogg
 • følge opp og revidere leverandørers RAMS-arbeid i henhold til kontraktskrav, samt påse at nødvendige tiltak iverksettes
 • For de ulike strekningene:
  • bistå ved utarbeidelse av detaljplaner og oppfølging av byggeplaner
  • etablere og følge opp sikkerhetsplaner
  • utarbeide sikkerhetsbevis
  • bidra til at nødvendig dokumentasjon for melding og søknader til Statens Jernbanetilsyn blir utarbeidet
 • følge opp lover, forskrifter og krav i Bane NORs styringssystem slik at RAMS-, og sikkerhetsarbeidet i prosjektet blir ivaretatt på en forsvarlig måte
 • bidra til videreutvikling av fagområdet RAMS i ERTMS-programmet

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på universitets
 • eller høyskolenivå. Relevant erfaring innenfor fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning
 • erfaring eller utdanning innen sikkerhets og risikostyring
 • kjennskap til analytiske metoder samt erfaring med gjennomføring og fasilitering av analyser
 • kandidater med relevant utdanning, men som mangler erfaring kan være aktuelle
 • meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • du er strukturert og har analytiske egenskaper
 • du har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • du arbeider selvstendig og tar ansvar
 • du er resultatorientert og en pådriver for å få sluttført oppgaver og leveranser
 • du har faglig engasjement, samt har evne til å omsette teori til gode praktiske tilnærminger

  Prosjektet går over mange år og vil være under stadig utvikling. Det er derfor viktig at du er fleksibel med tanke på nye og endrede arbeidsoppgaver. Stillingen innebærer en stor grad av samarbeid med andre prosjektdeltakere og eksterne aktører, så du må være flink til å kommunisere og samarbeide, samtidig som du må kunne ta ansvar for at oppgaver innenfor eget område blir ferdigstilt til gitte frister.

  Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og verdier som er: åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • relasjoner mot utfordrende interne og eksterne fagmiljøer
 • forsikrings og pensjonsordninger
 • årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Egil Heinert
Telefonnummer: (+47) 99581472

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon