Radaranalytiker

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Vi søker en initiativrik og selvstendig person som liker å sette seg inn i, og løse forskjellige problemstillinger. Du må kunne lære deg å bruke komplekse datasystemer, og dersom du også kan programmere og bruke verktøy som f.eks MATLAB, er det veldig positivt. Arbeidet vil variere mellom å jobbe selvstendig til å være en del av et team. 

Er du nyutdannet, eller i ferd med å fullføre en utdanning innnenfor ønsket fagfelt, oppfordrer vi deg til å søke. Ved eventuell ansettelse må utdanningen være fullført.

Arbeidssted vil være i Vardø.

Stillingens hovedoppgaver vil være å utføre teknisk analyse og rapportering av innsamlet radardata, samt utvikle produkter og metoder.

Arbeidsoppgaver

 • Bearbeide, analysere, rapportere og formidle vurderinger innen fagområdet 
 • Utvikle og vedlikeholde informasjonsgrunnlaget, samt lede utviklingen av metoder og løsningsverktøy innen fagområdet. 
 • Delta i, og ved behov lede tester og evalueringer av innsamlingssystemenes oppgraderinger samt delta i mindre prosjektarbeid.  
 • Veilede og gjennomføre opplæring av medarbeidere, samt holde seg oppdatert innen fagområdet.

Kvalifikasjoner

Det kreves:
 • Bachelorgrad eller tilsvarende, innenfor teknisk- naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis informasjonsteknologi, fysikk eller romteknologi.

Det er ønskelig med:

 •  Mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagkrets
 • God kjennskap til E-tjenestens virksomhet
 • Erfaring innenfor analog/digital signalbehandling
 • Erfaring fra test- og utviklingsarbeid

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt
 • Det kreves gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Evne /vilje til endring og samarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne å være proaktiv, arbeide strukturert og selvstendig innen fagområdet

Vi tilbyr

 • Stilling: Senioringeniør (kode 1181)
 • Lønn: Lønnstrinn 68 - 75 / kr 615 900 – kr 704 900. Det tilstås i tillegg et kronetillegg på kr 8000 brutto pr år

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 78 98 60 20

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger