RADAR-analytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. juni, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

RADINT (RADar INTelligence) er et spennende og teknisk avansert fagområde hvor man fremskaffer etterretningsinformasjon basert på bearbeiding og analyse av radardata. Synes du RADAR, signalbehandling og mikrobølgeteknologi er spennende? Interesser du deg for militærteknsiske problemstillinger? Motiveres du av å grave frem resultater fra tekniske analyser? Dersom svaret er ja på disse spørsmålene, kan du være rett kandidat for stillingen i vårt hovedkvarter i Oslo.

Som RADAR-analytiker vil du inngå i et team som drives av utfordringene ved å analysere RADAR-data og fremskaffe unik etterretingsinformasjon. Du vil bli utfordret med krevende analyseoppgaver i et operativt og teknisk miljø. Kombinasjonen av teoretisk tilnærming og interesse for militærtekniske temaer er felles for teamet. Informasjonen som utledes fra analysene er en viktig del av Etterretningstjenestens samfunnsoppdrag. Det er en fordel om du har et godt teoretisk grunnlag og om du beshersker programvare som Matlab eller Python i det daglige arbeidet. Stillingens hovedoppgaver er å utføre teknisk analyse av RADAR-data på mål av spesiell interesse.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle programvare og metoder innenfor prosessering og teknisk analyse
 • Delta i utviklingsarbeid med etablerte samarbeidspartnere
 • Bidra til utviklingsarbeid med øvrige fagområder
 • Delta i prosjekter og aktiviteter relevant for faggruppen  

Kvalifikasjoner

Det kreves: 

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand. -grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Kjennskap til grunnleggende prinsipper innenfor fremdriftssystemer og aerodynamikk
 • Kjennskap til anvendelse av aktuelle programmer for analyse av radardata

Det er ønskelig med:

 •  Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde
 • God kjennskap til andre etterretningsdisipliner og prosesser innen teknisk analyse
 • God kjennskap til Etterretningstjenesten, Forsvaret og FFI 

Særskilte krav

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt
 • Det kreves gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som samarbeidsevner, motivasjon, skriftlig og muntlig fremstillingsevner samt resultatorientert holdning vektlegges.

Lønn og vilkår

 •  Stilling: Rådgiver (kode 1434)
 • Lønn: Stillingen lønnesi lønnstrinn 62– 70 / avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Telefonnummer: 23 09 45 90

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger