Rådgiver/Seniorrådgiver

Datasikkerhetsansvarlig

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være med i en nyetablert etat, og bidra så datasikkerheten får full fokus?

Stillingen er organisatorisk plassert i Stab, med kontorplass i Arendal. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning, minimum, på høgskolenivå. Mangel på dette kan kompenseres ved spesielt lang og relevant erfaring
 • Kompetanse på sikkerhetsarkitektur
 • Bred forståelse av IKT-infrastruktur inkludert nettverk
 • Kjennskap til ISO 27001
 • God teknisk IKT forståelse og kunnskap om sikkerhetsmessige problemstillinger knyttet til IKT
 • Erfaring med utarbeidelse av risikoanalyser
 • Erfaring fra sikkerhetsarbeid i store organisasjoner
 • Erfaring med utarbeidelse av mål- og handlingsplaner
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner, er vant til å arbeide metodisk og strukturert for å nå fastsatte mål
 • Faglig oppsøkende og initiativrik
 • Jobber selvstendig og er beslutningsdyktig
 • Samarbeider og kommuniserer godt med medarbeidere og ledere på alle nivåer
 • Du er inkluderende og serviceinnstilt

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Inngår i virksomhetens beredskapsstab
 • Sikkerhet- og beredskapsplaner
 • Sikkerhetsstrategi
 • Bidra ved anskaffelse av sikkerhetsgraderte informasjonssystemer og periferiutstyr
 • Andre pålagte oppgaver etter behov

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Gode pensjons- og boliglånsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse 

6 mnd prøvetid

Generelle opplysninger

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. De to sistnevnte kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. For spørsmål om stillingen, vennligst kontakt direktør Margot Telnes, tlf 482 93 380

Kontaktpersoner

Margot Telnes
Direktør
Telefonnummer: 482 93 380

Hvem er Fylkesmennenes fellesadministrasjon?

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) er en nyetablert virksomhet, som er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). FMFA leverer administrative tjenester til alle fylkesmannsembetene innenfor IKT, dokumentforvaltning, økonomi, anskaffelser, HR/personalforvaltning og informasjonssikkerhet.

Hovedkontoret ligger i Arendal, mens medarbeiderne sitter fordelt på 18 kontorsteder sammen med fylkesmannsembetenes lokasjoner. FMFA har omlag 220 årsverk.