Rådgiver/seniorrådgiver - vikariat

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være med på utviklingen av klima- og polarforskning? 

Vi søker en rådgiver/seniorrådgiver til et 3-årig vikariat i Avdeling for klima og polar (mulighet for forlengelse).  Stillingen er interessant for deg som er faglig kompetent og er opptatt av klima- og polarforskning og hvordan forskningen kan anvendes.   

Avdelingen har ansvar for Stort program for klima (KLIMAFORSK), Polarforskningsprogrammet (POLARPROG), Svalbard Science Forum (SSF), JPI Klima og delprogrammet Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer i Horisont 2020. 

Rådgiveren vil arbeide innenfor både polar- og klimaforskning og vil være en viktig ressurs i Forskningsrådet når det gjelder geofaglige vurderinger, blant annet knyttet til relevant infrastruktur. Rådgiveren vil også delta i avdelingens internasjonale aktiviteter.  

 

Hovedarbeidsoppgaver  

 • planlegging av forskningsaktiviteter
 • søknadsbehandling, prosjektoppfølging og analyse
 • utredninger og rapportering
 • strategiarbeid og rådgivning 

Arbeidet innebærer bred kontakt mot forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter og aktiviteter for å sikre god koordinering mot nasjonale og internasjonale satsinger innenfor relevante fagområder. 

 

Vi søker deg som    

 • har geofaglig kompetanse, eller annen relevant høyere akademisk utdanning på minimum masternivå
 • har relevant erfaring fra forskning, offentlig forvaltning eller næringsliv
 • er nøyaktig og behersker elektroniske arbeidsverktøy
 • har god muntlig og skriftlig formuleringsevne på både norsk og engelsk
 • er selvstendig, målrettet og konstuktiv, og har godt humør
 • har gode samarbeidsevner og har evne til å jobbe i team

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

 

Avdeling for klima og polar har 19 medarbeidere og har ansvaret for å styrke og samordne Forskningsrådets innsats innenfor polarforsking og klimarelevant forsking. Avdelingen har et utstrakt samarbeid med forvaltningen og forskingsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen har ansvar for både strategiske, rådgivende og forskningsadministrative oppgaver innenfor sitt område.   

 

Vi tilbyr deg 

 • spennende og utfordrende oppgaver
 • gode muligheter for egen faglig utvikling og for å påvirke egne oppgaver
 • dyktige og hyggelige kolleger
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • et sosialt miljø med blant annet idrettslag, kunstforening og bedriftshytte
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og i Forskningsrådets forsikringsordninger  

 

Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidsliv-ordningen.   

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25. 

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du avdelingsdirektør Christina Abildgaard (mobil +4793209901) eller spesialrådgiver Christine Daae Olseng (mobil +4791151623). Du finner mye informasjon på vår nettside www.forskningsradet.no. 

Elektronisk søknadsskjema må være utfylt og sendt inn innen søknadsfristen 26.10.2017 

Kontaktpersoner

Christina I.M. Abildgaard
Avdelingsdirektør
Christine Daae Olseng
Spesialrådgiver
Telefonnummer: 911 51 623

Hvem er Forskningsrådet?

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.