Rådgiver/Seniorrådgiver - SkatteFUNN kraft/energi og miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en nysgjerrig, engasjert og dyktig medarbeider som ønsker å motivere kraft-, energi- og miljøsektoren i Norge til å investere i flere forsknings- og utviklingsprosjekter.

Stillingen hører personalmessig til i Avdeling for transport og maritim med særlig ansvar for SkatteFUNN-porteføljen kraft/energi og miljø. Skattefradragsordningen SkatteFUNN er et av de viktigste virkemidlene for å motivere til FoU-drevet innovasjon i næringslivet. 

Hovedarbeidsoppgaver 

 • behandle SkatteFUNN-søknader og vurdere FoU-innhold i søknadene
 • ha dialog og møter med bedrifter, industriorganisasjoner og næringsaktører innenfor sektoren
 • fungere som fagrådgiver innenfor miljøvennlig energi inn mot øvrige porteføljer i avdelingen
 • motivere til SkatteFUNN-søknader fra kraft- og energisektoren samt søknader innen miljøteknologi
 • bidra til å utvikle SkatteFUNN-ordningen videre, og å styrke næringslivets muligheter til økt FoU-innsats

Vi ser etter deg som har

 • høyere utdanning på masternivå i relevante teknologifag
 • minimum 3 års relevant erfaring fra industri innenfor fornybar energi, miljøteknologi eller andre relevante industriområder
 • kunnskap om teknologiutvikling innenfor sektoren
 • interesse for teknologiområdet og forskningsbasert innovasjon
 • evne til å ta selvstendige beslutninger
 • gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr deg

 • en spennende jobb i et fagfelt som er i sterk utvikling
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse og gode forsikringsordninger

 

Avdelingen består i dag av 17 ansatte, med sektoransvar for maritim, transport, bygg og anlegg (BAE) og reiseliv samt sektoransvar for flere områder innenfor ordningen SkatteFUNN. SkatteFUNN-ordningen ivaretas av et team av medarbeidere som har bred kompetanse på FoU drevet innovasjon innenfor flere viktige industri- og næringsområder. 

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.  

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.  

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Aktuelle kandidater må påregne at intervjuer først gjennomføres medio august grunnet ferieavvikling.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør John Vigrestad, mobil 917 48 448.

 

Kontaktpersoner

John Vigrestad
Telefonnummer: 91 74 84 48

Hvem er Forskningsrådet?

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.