Rådgiver/seniorrådgiver (problem manager, vikar)

Enhet for IKT Prosess og Prosjekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

IKT seksjonen har 57 årsverk fordelt på tre enheter: IKT brukersenter, IKT infrastruktur og IKT prosess og prosjekt.

IKT Brukersenter tilbyr brukerstøtte til alle ansatte i departementet og ved utenriksstasjonene for de tjenestene som IKT seksjonen tilbyr.

Enhet for IKT infrastruktur har ansvar for drift av UDs datanett/datarom. Vi har en spennende infrastruktur med moderne og fremtidsrettede løsninger både i UDs lokaler i Oslo og ved alle utenriksstasjonene.

Enhet for IKT prosess og prosjekt har ansvar for prosjektporteføljen, tjenesteutvikling, planlegging av utrullinger og prosessledelse for ITIL prosesser, drift og den IKT messige forvaltning av UDs fagapplikasjoner.

I UDs IKT-strategi er rammene for oppgaver, prosjekter og videreutvikling av IKT beskrevet.

Vår plattform består av produkter fra blant annet Cisco, Checkpoint, Aruba Networks, Tandberg videokonferanse samt Alcatel Lucent IP telefoni. Driftsmiljøet består av om lag 650 servere, primært Windows server 2012/2016 samt om lag 3000 klienter fordelt over 95 lokasjoner i hele verden. Det benyttes i stor grad Microsoft-baserte løsninger både for OS, deployment, applikasjonsdistribusjon, e-post og databaser.

Til Enhet for IKT Prosess og Prosjekt søker vi en dyktig og entusiastisk Problem Manager med sterk interesse for teknologi og fag, som vil få ansvar for å videreutvikle problemprosessen og være prosessleder for ulike problemstillinger.

Stillingen er et vikariat med varighet t.o.m. 30.09.2019 - med mulighet for forlengelse.

 

Ansvars- og arbeidsområder

 • Administrere og koordinere alle aktiviteter nødvendig for å identifisere problemer og identifisere rotårsaker som potensielt kan gi løsning på typiske problemer som oppstår
 • Sikre bemanning av problemløsningsaktiviteter ved å identifisere deltakere til problemanalyser for deretter å fasilitere møter med mål om å finne underliggende feil 
 • Vurdere og prioritere mulige løsninger i tett samarbeid med relevant prosesseier
 • Løpende involvering av Brukersenteret og fagansvarlige for å sikre informasjon og samhandling
 • Opprettholde tette knytninger mellom Problem Management og andre prosesser ved å identifisere og foreslå forbedringer i grensesnitt for samarbeid
 • Opprettholde tette knytninger mellom Problem Management og IKT verktøy ved å identifisere og foreslå forbedringer samt vurdere behov for neste generasjons verktøy
 • Bistå med design av sikker og helhetlig teknisk arkitektur for å ivareta organisasjonens IT krav
 • Dokumentasjon av problem-prosessen og videreutvikle denne

 

Kvalifikasjoner

 • Må ha utdanning på universitets- eller høyskolenivå 
 • Må ha gode kunnskaper om ITIL arbeidsprosesser og sertifisering
 • Må ha relevant erfaring som ITIL prosessleder
 • Erfaring fra store driftsmiljø bestående av W2k12/W2k16 servere/Windows 10 klienter og Cisco nettverkskomponenter i en global infrastruktur med varierende sambandskvalitet, og erfaring med etablering av tjenester i et soneinndelt nettverksmiljø er en fordel
 • Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

 • Samhandling: Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Utførelse: Selvstendig og strukturert med stor gjennomføringsevne
 • Analytiske evner: Metodisk og analytisk 
 • Robusthet: Ha evne til å takle mange samtidige arbeidsoppgaver

 

Andre forhold

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt fagmiljø med høy kompetanse
 • Gode etter- og videreutdanningsmuligheter
 • En arbeidsplass i utvikling
 • Fleksible arbeidstidsordninger, sommertid
 • Sentral plassering i Oslo
 • Muligheter for reisevirksomhet
 • Barnehage for 32 barn i alderen 1-6 år
 • Eget treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gunstig låne- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

 

Vilkår/betingelser

 • Avlønning som seniorrådgiver (stillingskode 1448), kr 611 700 - 745 600 (ltr. 69-78) 
 • Avlønning som rådgiver (stillingskode 1436), kr 466 500 - 600 200 (ltr. 54-68)
 • Tiltredelse i stillingen forutsetter gyldig sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig

Kontaktpersoner

Eli Kolsaker
Fung. underdirektør
E-postadresse: eli.kolsaker@mfa.no
Telefonnummer: 23 95 13 39
Mobil: 901 58 732
Mette Fjellså Paulsen
Fung. avdelingsdirektør
E-postadresse: mette.paulsen@mfa.no
Telefonnummer: 23 95 12 20
Mobil: 970 87 797

Hvem er Utenriksdepartementet?

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner, totalt 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land, samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet ledes av utenriksministeren.

Staten er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Tilsetting i stillingen er avhengig av gyldig sikkerhetsklarering.

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.