Rådgiver/seniorrådgiver - modellering av termiske energisystemer

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå spesielt deg som ønsker å bidra til å utvikle et robust energisystem som utnytter flere energikilder. Den endrede energisituasjonen og fremtidig økt elektrisitetsbehov medfører at fokuset på prosjekter innen termisk energi er større enn på lenge. Vi ser en stor økning innen dette markedsområdet og søker nå etter en eller flere ressurser til å styrke vårt lag innen modellering av termiske energisystemer.

Norconsult har bærekraft som satsingsområde i den inneværende strategiperioden. Med stor faglig bredde og godt inngrep i alle samfunnsrelaterte markedsområder har vi en unik mulighet til å påvirke vårt samfunn i riktig retning i forhold til en bærekraftig utvikling.

Avdeling for Energi og smartteknologi har søkelys på hele verdikjeden fra fornybar produksjon til effektiv utnyttelse av termisk energi. Vi ser etter løsninger hvor forbrukeren ved hjelp av smarte styringssystemer holder energibehovet sitt på et lavest mulig nivå, samtidig som energisystemene integreres for å ivareta fleksibilitet og gjenbruk. Vi ønsker at nødvendig energibehov dekkes ved hjelp av energibærere/-løsninger som innebærer minst mulig belastning for miljøet.

Vi opererer med prosjekter hovedsakelig i Norge og innen markedsområdene energi, industri, bygg & eiendom og vann & avløp.  Våre arbeidsoppgaver er svært varierte, fra generelle energiutredninger og innledende konseptanalyser til detaljprosjektering, kontrahering og byggeoppfølging. Vår kompetanse og fokus på bærekraftighet skal gi våre kunder kostnadseffektive løsninger med minst mulig karbonfotavtrykk.

Avdelingen består i dag av 47 dyktige personer med en god spredning i alder og erfaring. Våre prosjekter og ansatte har vunnet flere prestisjetunge miljø- og innovasjonspriser de siste årene og vi ønsker å fortsette og markere oss med vår faglige kompetanse. Vi er derfor interessert i å knytte til oss flere dyktige ressurspersoner som kan bidra til vår synlighet i markedet og den videre utviklingen av de fagområdene vi jobber med.

Søkeren vil inngå i vårt team som arbeider spesielt mot fjernvarmebransjen og mindre nærvarmeaktører. Deg som søker må trives med å jobbe med alt fra mindre lokale nær-/fjernvarmeprosjekter til store tverrfaglige infrastrukturprosjekter. I våre prosjekter jobber vi tett opp mot både byggherre og utførende entreprenør.

Du som søker må:

 • Trives med prosjektering i digitale verktøy.

 • Være detaljorientert og praktisk anlagt

 • Ha evne til å se løsninger og foreta prioriteringer

 • Delta i vår stadige utvikling av prosjekteringsverktøy og metode

 • Ha B.Sc eller M.Sc innen relevant fagområde, eksempelvis fluidmekanikk, termodynamikk, maskin

For oss er det viktig at du:

 • Har interesse for å utvikle sin fagkompetanse i Norconsult

 • Har god evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk, gjennom rapporter og presentasjoner

 • Trives like godt i store tverrfaglige prosjekter, som i mindre enfaglige prosjekter

 • Er målrettet, strukturert, resultatorientert og villig til å ta ansvar

 • Har egenskaper til å bidra sosialt på en avdeling med høy trivselsfaktor

Det er en fordel om du har erfaring med:

 • bruk av prosjekteringsverktøy som Autocad Civil 3D, Revit eller Novapoint.

 • prosjektering av fjernvarme eller annen teknisk infrastruktur.

 • Spenningsberegninger av rør

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

 Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Søknader behandles fortløpende.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et medarbeider-eid rådgiverselskap, og våre 5 600 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

Kontaktpersoner

Morten Høigaard
Gruppeleder
Telefonnummer: 46542074

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 5300 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger