Rådgiver/seniorrådgiver (klientdrift)

Enhet for IKT Infrastruktur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

IKT seksjonen har 57 årsverk fordelt på tre enheter: IKT brukersenter, IKT infrastruktur og IKT prosess og prosjekt.

IKT Brukersenter tilbyr brukerstøtte til alle ansatte i Utenriksdepartementet og ved utenriksstasjonene for de tjenestene som IKT seksjonen tilbyr.

Enhet for IKT infrastruktur har ansvar for drift av UDs datanett/datarom. Vi har en spennende infrastruktur med moderne og fremtidsrettede løsninger både i UDs lokaler i Oslo og ved alle utenriksstasjonene.

Enhet for IKT prosess og prosjekt har ansvar for prosjektporteføljen, tjenesteutvikling, planlegging av utrullinger og prosessledelse for ITIL prosesser, drift og den IKT messige forvaltning av UDs fagapplikasjoner.

I UDs IKT-strategi er rammene for oppgaver, prosjekter og videreutvikling av IKT beskrevet.

Til enhet for IKT infrastruktur søker vi en dyktig og entusiastisk medarbeider med sterk interesse for teknologi og fag samt erfaring fra klientdrift.

 

Arbeidsoppgaver

 • Tjenesteansvarlig for UDs primære arbeidsstasjonsklient - for tiden Windows 10
 • Kjenne gjeldende klientarkitektur svært godt og bidra til å utvikle den videre 
 • Ha god kjennskap til ulike klienttyper og oppdatere og rulle ut klient-image ved behov ved hjelp av SCCM
 • Identifisere brukerbehov og sørge for at klienttyper oppdateres
 • Løse saker i Service Manager og ha oversikt over åpne og lukkede saker med endring siden sist rapportering 
 • Bistå i problemhåndteringsprosessen for å finne underliggende årsak til at feil oppstår
 • Deployere programvare til klienter
 • Teste og godkjenne fornying av klienter og sørge for best mulige overvåkning og kontroll
 • Kontinuerlig følge opp at dokumentasjon og rutinebeskrivelser er tilfredsstillende og à jour med klienters livssyklus
 • Ha et helhetlig ansvar for det totale klientmiljøet i samarbeid med løsningsarkitekt

 

Kvalifikasjoner

 • Bør ha relevant høyere utdanning. Andre dokumenterte kompetansetiltak kan kompensere for formell utdanning.
 • Særlig god kompetanse Windows 7/10, Microsoft SCCM, erfaring og eventuell sertifisering vil bli vektlagt
 • Må ha erfaring med MDT
 • Må ha erfaring med Powershell og/eller andre script-språk
 • Må ha erfaring med GPO administrasjon og hardening av klienter etter veiledninger fra NSM og MS 
 • Må ha en helhetlig forståelse av hvordan IKT-tjenestene/systemene er bygget opp
 • Bør ha kompetanse og erfaring fra ITIL i praksis
 • Bør ha kunnskap om gjeldende arkitekturstrategi og retningslinjer
 • Bør ha erfaring fra prosjekter og system- og/eller programvareutvikling
 • Erfaring fra globalt miljø er en fordel
 • God kompetanse på relevant teknologi og arkitektur, metodikk og kvalitetssikring er en fordel
 • God kompetanse på prosesser og prosedyrer som anvendes i rollen er en fordel
 • Må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

 • Samhandling: Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Utførelse: Selvstendig og strukturert med stor gjennomføringsevne
 • Analytisk: Metodisk og analytisk 
 • Robusthet: Ha evne til å takle mange samtidige arbeidsoppgaver

 

Andre forhold

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt fagmiljø med høy kompetanse
 • Gode etter- og videreutdanningsmuligheter
 • En arbeidsplass i utvikling
 • Fleksible arbeidstidsordninger, sommertid
 • Sentral plassering i Oslo
 • Muligheter for reisevirksomhet
 • Barnehage for 32 barn i alderen 1-6 år
 • Eget treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gunstig låne- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

 

Vilkår/betingelser

 • Avlønning som seniorrådgiver (stillingskode 1448), kr 527 500 - 650 200 (ltr. 61-72)
 • Avlønning som rådgiver (stillingskode 1436), kr 466 500 - 600 200 (ltr. 54-68)
 • Tiltredelse i stillingen forutsetter gyldig sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig

Kontaktpersoner

Mette Fjellså Paulsen
Fung. avdelingsdirektør
E-postadresse: mette.paulsen@mfa.no
Telefonnummer: 23 95 12 20
Mobil: 970 87 797
Terje Ruud-Røhne
Underdirektør
Telefonnummer: (+47) 23 95 12 53

Hvem er Utenriksdepartementet?

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner, totalt 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land, samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet ledes av utenriksministeren.

Staten er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Tilsetting i stillingen er avhengig av gyldig sikkerhetsklarering.

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.