Rådgiver/seniorrådgiver innen analyse av trusler i det digitale rom

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, knyttet til fremmede stater, organisasjoner og individer.

Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag om forhold som kan utgjøre en trussel mot Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet.

Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Arbeidsoppgaver

Din hovedoppgave vil være å analysere, vurdere og rapportere om sentrale trusselaktørers intensjoner, kapasiteter og operasjoner i det digitale rom.

 • Analysere, vurdere og rapportere om relevant utvikling knyttet til fagområdet
 • Utvikle og vedlikeholde fagområdet med øvrig virksomhet
 • Anvende og utvikle analysemetoder og løsningsverktøy

Vi håndterer et høyt antall oppdrag og har store krav til leveranse og omstillingsevne.

Vi tilbyr spennende oppgaver i et faglig sterkt arbeidsmiljø preget av samarbeid og gjensidig støtte.

Kvalifikasjoner

Må krav for seniorrådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Erfaring fra relevant analysearbeid
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring.
 • God kjennskap til digitale trusler i det digitale rom som tematiske fagfelt.

Ønskelige krav for seniorrådgiver:

 • Erfaring fra Forsvaret.
 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring.
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner.
 • Russisk språkkompetanse.

Må krav for rådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Erfaring fra relevant analysearbeid
 • Minst 2 års relevant arbeidserfaring

Ønskelig krav for rådgiver:

 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring.
 • Russisk språkkompetanse.

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • God evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • God vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ
 • Evne til helhetsoversikt
 • Resultatorientert holdning

Teamkompetanse vektlegges ved tilsetting. Med dette menes at din bakgrunn (tematisk/operativt) vil sees i sammenheng med kompetansen tilgjengelig i eksisterende team, samt Etterretningstjenestens til enhver tid prioriterte oppgaver og behov.

Vi tilbyr

 • Rådgiver (kode 1434) - Lønn: kr 583 500- 665 700 (lønnstrinn 64-71) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
 • Seniorrådgiver (kode 1364) - Lønn: kr 650 300– 752 800 (lønnstrinn 70-77) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Telefonnummer: +47 230 91 653

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger