Rådgiver/seniorrådgiver - GIS Geodata og modellering (GGM)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er samhandling og bruk av geodata noe du brenner for? Ønsker du å bidra aktivt til at Statnett skal ligge i front i Norge og til enhver tid er faglig oppdatert i bruk av ulike typer geodata? Er du riktig kandidat til å få sterke og kompetente fagmiljøer til å spille sammen og utløse gevinster knyttet til samhandling i 2D og 3D? 

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon UTMG i divisjon Teknologi og utvikling. Seksjonen UTMG har konsernansvar for grunn og rettighetserverv i Statnett. Seksjonen er gitt ansvar for geodata i divisjonen Teknologi og utvikling (T&U). I denne anledning skal det bygges et team i divisjonen der ovennevnte stilling vil inngå.  Teamet vil bemannes med 2-3 personer, som vil samspille med øvrig fagkompetanse i de ulike fagmiljøene; stasjon, ledning, kabel, miljø, eiendom, konsesjon, IKT og drift. 

Divisjon Teknologi og utvikling har ansvaret for kraftsystemutvikling, prosjektutvikling og kabelprosjektene til Tyskland og England. Divisjonen har et konsernansvar for HMS og utvikling og implementering av ny teknologi. I tillegg er Forskning og utvikling (FoU) og Prosjektporteføljestyring en del av divisjonen.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utarbeide strategi innen fagområdet, herunder bruk av Geografiske informasjonssystem (GIS) samtidig utvikling og prosjektering og Bygnings Informasjons Modell (BIM) i divisjonen T&U.
 • Bidra til å utvikle og implementere rutiner og krav for arbeidsprosesser der bruk av geodata er sentrale.
 • Bidra til opplæring og support til brukere i divisjonen.
 • Koordinere IKT-behov innen fagområdet i divisjonen og i samspill med IKT divisjonen utvikle og implementere løsninger eller tiltak som støtter opp om behovet.
 • Prosjektarbeid

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad, eller tilsvarende, innen relevant fagområde. Lang og relevant erfaring kan oppveie kravet til mastergrad.
  • Erfaring fra bruk av geodata og samhandling på tvers av fagområder.
  • Gode evner til å lede og koordinere oppgaver på tvers i organisasjonen.

Det kan være en fordel å ha erfaring fra energibransjen, eller fagområdene som man skal jobbes tettest med.

Personlige egenskaper

 • Gode formidlings og kommunikasjonsferdigheter - muntlig og skriftlig
 • Er strukturert og systematisk, og nøyaktig og presis
 • Evner å bygge lag og lagfølelse
 • Gode evner til å lytte og sette seg inn i nye problemstillinger
 • Faglig oppdatert og god innsikt i relevante geodataverktøy, samt evner å bygge faglig nettverk eksternt

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Antall stillinger: 1-2. Stillinsandel: 100%. Arbeidssted: Nydalen i Oslo, noe reisevirksomhet må påregnes.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder, Ole Øystein Lunde tlf. 990 44 815. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no .

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Søknadsfrist 26. september 2017

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger