Rådgiver/Seniorrådgiver – fisk og ferskvannsøkologi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult har et stort tilfang av oppdrag innen fagene fisk og ferskvannsøkologi. Dette omfatter et bredt spekter av oppdrag fra enklere fisk- og ferskvannsundersøkelser til planlegging av restaureringstiltak og avanserte fiskevandringsløsninger. Oppdragene vi jobber med spenner over flere samfunnssektorer som f.eks. samferdsel, energi, vannkraft og andre arealplansaker.

På grunn av stort og økende oppdragsomfang ønsker vi å styrke oss med flere kompetente medarbeidere. Vi er ute etter deg med kompetanse innen fisk og ferskvannsøkologi. Har du spesiell interesse av arbeid med fiskevandringsløsninger er det en fordel, men ikke et krav.

Vi er interessert i deg med gode faglige og personlige egenskaper som kan tre inn i et faglig sterkt rådgivermiljø. Både nyutdannede og kandidater med erfaring er av interesse for oss.

Arbeidet vil være variert innenfor fagfeltet, men vil også kunne tilpasses kompetansen og interessene til den som ansettes. Typiske oppgaver vil f.eks. være feltarbeid, rapportering, deltagelse i konsekvensutredninger, restaureringstiltak og rådgivning knyttet til fysiske tiltak i vassdrag. Har du interesser mot planlegging av større og avanserte fiskevandringsløsninger i et av Norges ledende fagmiljøer på feltet, kan vi tilby spennende og utfordrende oppgaver. Er du allerede spesialist på feltet vil du kunne gå rett inn i dette arbeidet. Er dette et felt du vil utvikle deg på, vil du få opplæring gjennom deltagelse i oppdrag knyttet til fiskevandringstiltak. Planlegging av restaureringstiltak og arbeid med mer miljøvennlige erosjonssikringer kan også inngå i arbeidsoppgavene. Ansettelsessted er primært Sandvika, men andre lokaliteter som f.eks. Bergen og Trondheim kan vurderes.

Dine hovedoppgaver vil være: 

 • Kartlegging og undersøkelser knyttet til fisk og ferskvannsøkologi

 • Kartlegginger basert på prinsippene for miljødesign i vassdrag 

 • Rapportering og rådgivning innen fisk og ferskvannsøkologi

 • Planlegging av fiskepassasjer og habitatforbedrende tiltak 

 • Restaureringstiltak og arbeid med mer miljøvennlig erosjonssikringstiltak

 • Konsekvensutredninger iht. gjeldene metoder 

 • Overvåkingsdesign og oppfølging av overvåking 

For oss er det viktig at du: 

 • Har gode personlige egenskaper som rådgiver og som deltager i faggruppen

 • Har relevant utdannelse på masternivå 

 • Er engasjert innen eget fag og evner å samarbeide tverrfaglig

 • Er løsningsorientert og har god skriftlig framstillingsevne 

 • Har sertifikat for personbil 

Stillingen kan tidvis innebære en del feltarbeid på oppdrag i ulike deler av landet, og det er en fordel om du har noe felterfaring. 

Innsendelse av søknad: 

 Søknader sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider og skal inneholde søknad, CV og vitnemål/karakterutskrift. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. Søknader blir vurdert fortløpende.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et tverrfaglig rådgiverselskap, og våre 5 600 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

Kontaktpersoner

Leif Simonsen
Rådgiver
Telefonnummer: 92452255

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 5300 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger