Rådgiver/Seniorrådgiver Eierstyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR har en sterk økning i prosjektporteføljen med en betydelig mengde prosjekter som skal planlegges og gjennomføres i tiden fremover. Utbyggingsdivisjonen sin målsetning er å være ledende innenfor gjennomføring av infrastrukturprosjekter, med utstrakt styring og kontroll i prosjektgjennomføringen. Vi trenger deg, som er dyktig og ambisiøs, til å bistå oss innenfor fagområdet Eierstyring . Du vil få en sentral rolle i Utbyggings arbeid opp mot avtalestyring mot Jernbanedirektoratet og vil ha en tett dialog med prosjekter og ledere på tvers av organisasjonen.  Du vil være ansatt i Utbyggingsdivisjonen, men jobbe på et bredt område i Bane NOR.   Stillingen rapporterer til leder Eierstyring, Økonomi og Styring i Utbyggingsdivisjonen.  

Arbeidsoppgaver

 • Være Utbyggings representant for klarering samt oppfølging av avtaler fra Jernbanedirektoratet som tildeles Utbygging sin prosjektportefølje
 • Bistå med å utarbeide og følge opp Prosjektavtaler til prosjektene på vegne av Utbyggingsdirektør
 • Kontroll og gjennomgang av prosjektstyringsdokumenter (PSD)
 • Bistå Utbyggingsdirektør og prosjektene med endringsstyring opp mot avtalene med Jernbanedirektoratet
 • Bistå i utvikling og kontinuerlig forbedring av styringsdokumenter innenfor fagområdet Eierstyring

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring fra deltakelse i planlegging og/eller utførelse av prosjektarbeid. Erfaring med eierstyringsprosesser er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring med kontraktsarbeid og endringsprosesser

 

Utdanningsretning

 • Ingeniørfag Bygg og anlegg
 • Administrasjon og ledelse
 • Økonomi og Styring
 • Juridiske fag

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk tenking og overblikk  
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Høy gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert, involverende, målrettet og strukturert

 

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Dyktige og motiverte medarbeidere
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Andre opplysninger

 •  Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Ruth Tuven
Telefonnummer: 91672750

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger