Rådgiver/seniorrådgiver - Drift IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kvalitet, nytenkende og tro på mennesket - kjenner du deg igjen i våre verdier?

Har du også interesse for IKT-drift?

Spennende stilling ledig i Sekretariatet for konfliktrådene. Vår organisasjon står foran modernisering - og digitalisering av arbeidsprosesser og søker en rådgiver/seniorrådgiver i 100% fast stilling.

Arbeidsoppgaver - Forbedre, dokumentere og drifte IKT-tjenester som:

 • Infrastruktur med serverpark, PC-park, multifunksjonsmaskiner og videokonferanseutstyr for Konfliktrådet
 • Serverdrift, lagring og backup
 • Utrulling av operativsystem, applikasjoner og patcher
 • Implementering, drift og videreutvikling av fysisk og virtuelt servermiljø
 • Lagring og backup
 • Preventivt vedlikehold, feilsøking og – retting
 • Ivaretar oppgaver innen drift, brukerstøtte og anskaffelser
 • Automatisere prosesser
 • Prosjektleder i prosjekter ved innføring av IT-relaterte tjenester

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning (Bachelor/Master) innenfor IKT. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Minimum 5 års erfaring fra større IKT driftsorganisasjoner med kompetanse på følgende områder:
 • VMware vSphere 6.x
 • MS Server miljø (2012 R2) og Windows 10 klienter
 • Backoffice produkter (SCCM2012R2, SQL 2012, Exchange)
 • Citrix XenApp
 • Lagring (SAN),
 • IT-sikkerhet
 • Powershell

Ønskelig med kunnskap innen følgende områder:

 • Palo Alto brannmur
 • Extreme XOS (switch)
 • Videokonferanseutstyr
 • I tillegg er det nødvendig med tydelighet i skriftlig og muntlig kommunikasjon samt å ha evne til å dokumentere.

Egenskaper

 • Strukturert
 • Selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Proaktiv
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Gjennomføringsevne
 • Den som tilsettes må kunne legge frem utvidet politiattest.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver (stillingskode1434), lønnstrinn 57 - 68, kr. 497 000 - 607 700, seniorrådgiver (stillingskode 1364), lønnstrinn 60-70, kr. 524 200 - 619 30. Plassering i stillingskode er avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En raus personalpolitikk
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden

Generelt

Vi ønsker at våre medarbeidere skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål at vi har en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi er også en arbeidsplass som inkluderer medarbeidere med minoritetsbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne, og oppfordrer kvalifiserte søkere med slik bakgrunn til å søke. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Terje Eimot telefon: 95113711

Søknad sendes via www.jobbnorge.no

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til søknaden.

Hvem er Konfliktrådet?

Konfliktrådet er en del av rettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Konfliktrådet mekler mellom parter i konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådene har også ansvar for gjennomføring av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 22 konfliktråd. Organisasjonen har i alt 116 årsverk, hvorav 23 i Sfk.

For ytterligere informasjon: www.konfliktraadet.no