Rådgiver/seniorrådgiver -  dokumentasjonsforvaltning og digital transformasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning i Statsbygg ønsker nå å ta skrittet videre ved å tenke nytt rundt virksomhetsarkitektur, informasjonsforvaltning og arkiv. Statsbygg jobber med effektivisering, digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser og arkivering. Vi er fullelektroniske og har gjort mye ved hjelp av integrasjoner, RPA og prosessforbedringsarbeid, men vi ser at det fortsatt er et stort potensial for ytterligere gevinster, spesielt for saksbehandling, med bruk av AI, innebygget arkivering og publisering til eInnsyn fra fagsystemer. Ved å jobbe tettere sammen med forretningssiden og forstå deres prosesser, utfordringer og behov ønsker vi å finne nye løsninger. Vi vil nå styrke seksjonen slik at vi kan ta fatt på disse oppgavene, som omfatter både videreutvikling av eksisterende løsninger og vurdere behov for å anskaffe nye løsninger. Vi søker deg som vil liker å jobbe på tvers i en virksomhet sammen med både teknologer, forretningen, leverandører og andre for å finne effektive, brukervennlige og arkivfaglig forsvarlige løsninger. 

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle våre løsninger og prosedyrer for dokumenthåndtering, dokumentflyt, arkivering og avlevering med sikte på digitalisering, automatisering og effektivisering 
 • Sikre god informasjonsforvaltning, herunder planlegge og følge opp behov for løsninger for dokumentasjon, arkiv og deling av informasjon i hele virksomheten 
 • Ansvar for eksisterende og nye integrasjoner mot Statsbyggs arkivkjerne 
 • Være en pådriver og rådgiver for utvikling, transformasjon og gjennomføring av små og store digitaliseringsprosjekter 
 • Bidra i utvikling av Statsbyggs informasjonsarkitektur og løsninger for informasjonsforvaltning 
 • Utarbeide krav til systemer med arkivverdig informasjon med mål om innebygget arkivering 
 • Bistå og veilede saksbehandlere faglig og teknisk, herunder brukerstøtte 
 • Arbeidsoppgavene kan bli endret ved behov

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå innenfor arkiv-, dokument- eller informasjonsforvaltning, gjerne også med informatikk i fagkretsen. Kandidater med bachelorutdanning er også aktuelle.
 • God kjennskap til lovverk og standarder på arkivområdet - arkivloven med forskrifter, offentleglova, personopplysningslova, og Noark 5 
 • Forståelse for informasjonslivssyklus fra dokumentfangst til sletting og avlevering  
 • God prosessforståelse og evne til å sette seg inn i kompliserte forretningsprosesser
 • God IT- kompetanse og forståelse 
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk 
 • Praktisk erfaring med prosessforbedringer innenfor arkivområdet  
 • Erfaring med integrasjoner mellom Noark- og fagsystemer 
 • Erfaring med automatisering av prosesser 
 • Erfaring med system- og leverandøroppfølging 
 • Kjennskap til og gjerne erfaring med innebygget arkivering 
 • Stillingen krever at du kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå KONFIDENSIELT, jf sikkerhetsloven §8-2

I tillegg er det en fordel om du har

 • Erfaring fra offentlig sektor og gjeldende lov- og regelverk
 • Erfaring med bruk av statlige fellesløsninger  
 • Erfaring med prosjekt- og prosessarbeid fra digitaliseringsprosjekter 
 • Erfaring med internkontroll for dokumentasjon 
 • Kjennskap til virksomhets- og informasjonsarkitektur og løsninger for informasjonsforvaltning 

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og ser mulighetene innenfor ny og eksisterende teknologi
 • Trives godt med å jobbe tverrfaglig og dele ideer og kunnskap 
 • Evne til å sette seg inn i andre fagområder og se helheten, sammenhenger og utfordringer 
 • Du evner å identifisere nye muligheter for digitalisering og effektivisering
 • Kreativ og sulten på ny kunnskap. Du må like å holde deg faglig oppdatert
 • Arbeider strukturert, selvstendig og har god gjennomføringsevne 
 • Evne å manøvrere i store og komplekse organisasjoner  

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig- og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Faglig og personlige utviklingsmuligheter
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Mobiltelefonordning
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 530 000,- til kr 730 000,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Kontaktpersoner

Elin Kristiansen
seniorrådgiver
Telefonnummer: 975 04 838
Ingrid Vinje Brustad
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 901 938 91

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger