Rådgiver/seniorrådgiver - digitalisering (midlertidig engasjement 2 år)

Rådgiver/seniorrådgiver - digitalisering

Norad har i 2018 iverksatt flere tiltak for å digitalisere og effektivisere interne og eksterne tjenester og prosesser. Nytenkning og kontinuerlig utvikling av forretningsprosesser er blant forutsetningene for å ytterligere effektivisere og digitalisere Norad og Norad sine tjenester ut mot tilskuddsmottakere og andre samarbeidspartnere. Det er nå ønskelig å styrke arbeidet med digitalisering ytterligere. I den forbindelse søker vi nå en medarbeider med kompetanse innen forretningsarkitektur. Medarbeideren skal arbeide i grenseflaten mellom forretning og teknologi og sørge for at prioriterte tiltak understøtter virksomhetens overordnede strategi, og bidra til realisering av planlagte utviklingstiltak enten som prosjektleder eller som bestiller av tjenester fra eksterne leverandører.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver
 • Planlegging, utvikling og innføring av digitale løsninger og systemer i Norad
 • Følge opp prosjekter knyttet til Norads digitaliseringsstrategi, avdekke behov og sette i gang nye tiltak og prosjekter
 • Kartlegging av arbeidsprosesser
 • Bidra innenfor informasjonssikkerhetsarbeidet i Norad        

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå innen tekniske fag
 • Relevant erfaring fra stillingens definerte arbeidsoppgaver
 • Evne til å koble organisatoriske behov og digitale løsninger
 • God forståelse for hvordan IKT kan brukes for å utvikle og effektivisere arbeidsprosesser
 • Evne til å kommunisere godt med både fagsiden, IKT og eksterne leverandører
 • God evne til framstilling muntlig og skriftlig på norsk

Vi søker deg som
 • er initiativrik og strukturert
 • har evne til å forutse behov og drive frem innovative løsninger
 • har stor arbeidskapasitet og evne til gjennomføring
 • er positiv, med evne og vilje til å bygge relasjoner internt og eksternt
 • kommuniserer lettfattelig om både organisatoriske og tekniske spørsmål
 • har gode evner til både selvstendig jobbing og teamarbeid

Vi tilbyr
 • spennende oppgaver innenfor et prioritert område 
 • bred kontaktflate i Norad og Utenriksdepartementet
 • medlemskap i Statens pensjonskasse og muligheter for gode lånebetingelser 
 • tilsetting i en IA- organisasjon

Tilsettingen er midlertidig med variget på 2 år. Stillingen lønnes i stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 57-73 (kr 497 000 - 670 000), eller kode 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60-80 (kr 524 200 - 802 600). Innplassering skjer på bakgrunn av søkers kompetanse og erfaring.

Norad er opptatt av mangfold med tanke på kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk og nasjonal bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester må vedlegges søknaden. Søkere som innkalles til intervju bes ta med originaldokumentene.

 

Kontaktpersoner

Hans Petter Hetland
Seniorrådgiver IKT
Telefonnummer: 23 98 01 86
Kjell Arne Klingen
Seniorrådgiver ved Personalseksjonen
Telefonnummer: 23980254