Rådgiver/seniorrådgiver - Avdeling for marine bioressurser og miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I divisjon for energi, ressurser og miljø, Avdeling for marine bioressurser og miljø, har vi ledig en fast stilling som rådgiver.

Stillingen vil være interessant for deg som er opptatt av og har erfaring med forskning og innovasjon for å utvikle en bærekraftig norsk sjømatnæring. Hovedoppgavene for den som får denne stillingen vil være forskning og innovasjonsaktiviterer rettet mot sjømat og sjømatindustrien.

 

Hovedarbeidsoppgaver

 • planlegging av forskningsaktiviteter
 • søknadsbehandling, prosjektoppfølging og analyser
 • utredninger og rapportering
 • strategiarbeid og rådgivning
 • kontakt med forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter
 • koordinering med tilsvarende nasjonale og internasjonale satsinger 

 

Vi søker deg som

 • har relevant høyere akademisk utdanning 
 • har god kjennskap til sjømatnæringen, særlig industri og foredlingsleddet
 • har relevant erfaring fra forskning, offentlig forvaltning og/eller næringsliv
 • behersker elektroniske arbeidsverktøy
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk 

 

Vi tilbyr deg 

 • spennende og utfordrende oppgaver
 • gode muligheter for egen faglig utvikling og for å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • dyktige og hyggelige kolleger
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger mye vekt på kunnskapsdeling
 • et sosialt miljø med blant annet idrettslag, kunstforum og bedriftshytte
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger 

 

Avdelingen for marine bioressurser og miljø består av om lag 20 medarbeidere og har ansvaret for programmene MARINFORSK, HAVBRUK og sekretariatsansvaret for det europeiske forskningssamarbeidet JPI-Oceans.  

Vi har ansvaret for å planlegge, koordinere, finansiere og følge opp den marine forskningen i Norge – noe som spenner fra grunnleggende til anvendt forskning både i offentlige og private virksomheter. Avdelingen har også svært mye internasjonal aktivitet. 

 

Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidsliv-ordningen.   

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kontaktpersoner

Christian Wexels Riser
Spesialrådgiver
Christina I.M. Abildgaard
Avdelingsdirektør
Kjell Emil Naas
Spesialrådgiver
Telefonnummer: (+47) 22 03 74 15

Hvem er Forskningsrådet?

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.