Rådgiver/prosjektmedarbeider innen fornybar energi - ett-årig vikariat

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved NORSØK er det ledig ett-årig vikariat i inntil 100 % stiling (med mulighet for forlengelse) som rådgiver/prosjektmedarbeider innen fornybar energi, med tiltredelse snarest.  

NORSØK drifter Tingvoll Sol- og bioenergisenter, et regionalt kompetansesenter for fornybar energi som arbeider for å øke interessen for og kunnskap om sol- og bioenergi og bidra til en bærekraftig utvikling.  NORSØK eier et biogassanlegg basert på hovedsakelig husdyrgjødsel og ulike typer solenergianlegg. Stillingen er knyttet til aktiviteter i Tingvoll Sol- og bioenergisenter og drift og utvikling av de ulike energianleggene. Oppgavene kan være aktiviteter for skoleklasser, kurs for ulike målgrupper, utarbeidelse av informasjonsmateriell, bidra til å optimalisere drifta på NORSØK sine energianlegg, prosjektering av energianlegg basert på fornybar energi, medarbeider på forskningsprosjekt og arbeid med å skaffe nye prosjekt. Arbeidsoppgavene kan tilpasses kvalifikasjonene til den som blir ansatt.   

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

Faglige kvalifikasjonskrav:

Det kreves:

 •  Utdanning innen fornybar energi eller andre relevante fagområder

Det vil telle positivt med:

 • Erfaring og kompetanse innen drift av energianlegg

 • Relevant arbeidserfaring

 • Relevant erfaring innen formidling og rådgiving

 

Andre krav:

 • God i skriftlig og muntlig norsk og beherske engelsk muntlig

 

Personlige egenskaper/egnethet:

 • Motivasjon for prosjektarbeid og formidling
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og effektivt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

 

NORSØK tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Hjelp til å skaffe bolig

 

Lønns- og tilsettingsvilkår: 

Lønn etter gjeldende avtale

 

Sende søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk til post@norsok.no

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Kristin Sørheim
forsker
Telefonnummer: +47 952 86 060
Turid Strøm
daglig leder
E-postadresse: turid.strom@norsok.no
Telefonnummer: 407 69 922

Hvem er Norsk senter for økologisk landbruk - NORSØK?

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) er en privat stiftelse som holder til på Tingvoll på Nordmøre. Stiftelsens hovedmål er å fremme utviklinga av økologisk landbruk. NORSØK er et nasjonalt kompetansesenter og arbeider for å nå målet gjennom forsking, utvikling, formidling og rådgiving om økologisk landbruk, økologisk mat og fornybar energi. Stiftelsen skal i sitt arbeide legge til grunn de fire hovedprinsippene for økologisk landbruk som omhandler helse, økologi, rettferd og varsomhet, slik de er definert av IFOAM Organics International. NORSØK har 18 ansatte og samarbeider tett med andre forskningsinstitusjoner og rådgivningsorganisasjoner.