Rådgiver/konsulent - sikkerhet og beredskap innenfor vann og avløp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å ha ansvar for det forebyggende-, risikoreduserende- og beredskapsmessige arbeid innen vann og avløpstjenesten i Alta kommune? 

Som følge av blant annet skjerpede myndighetskrav overfor eiere av vannforsynings- og avløpsanlegg er det opprettet en ny stilling med ansvar for forebyggende beredskapsarbeid innen vann og avløpstjenesten i Alta kommune. 

Ved Kommunalteknikk jobber vi med målsettingen om at vi til enhver tid skal ha en sikker vannforsyning med rent, nok og godt vann til våre abonnenter.  Våre avløpsanlegg skal effektivt og sikkert samle opp, transportere og rense avløpsvannet før det slippes ut til resipienten. 

Vi søker etter medarbeider som kan hjelpe oss med dette viktige forebyggende arbeid. 

Stillingen inngår i administrasjonen ved virksomhet Kommunalteknikk. Vi har ansvar for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens vann-, avløps-, og veganlegg. Vi er totalt 35 ansatte. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil ha arbeidsoppgaver som:   

 • Risiko og sårbarhetsanalyser
 • Internkontrollarbeid
 • Avvikssystemer
 • Beredskapsplanlegging
 • Gjennomføring av øvelser
 • Rapportering til tilsynsmyndigheter Bidra i arbeidet med HMS systemene

Kvalifikasjoner

Vi ønsker stillingen primært besatt av søker med:

 • Bachelorgrad eller høyere utdanning med fag som vann- og avløp, samfunnsberedskap, internkontroll, HMS
 • Relevant praksis innen fagområdet og kommunalteknikken
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Personlige egenskaper

For stillingen vil vi også vektlegge personlige egenskaper som:

 • Positiv holdning, engasjement og stå på vilje
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til kreativt, målrettet og resultatorientert arbeid
 • God evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon

Vi tilbyr

 • En virksomhet med verdigrunnlaget: åpenhet, trygghet og respekt.
 • Lønn etter avtale. 
 • Gode kommunale ansettelsesbetingelser i henhold til lover, avtaler og reglementer.
 • Medlemskap i pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Avspaseringsordning.

Kontaktpersoner

Trond Einar Uglebakken
Virksomhetsleder
Telefonnummer: (+47) 78 45 52 02

Hvem er Alta Kommune?

Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet universitet og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø – en halv time, Russland /Sverige/Finland – en ”liten” tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt og du har lavere skatt.