Rådgivere/Seniorrådgivere – Drift IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker 2 nye kollegaer til spennende oppgaver hos IKT-seksjonen i Forsvarsdepartementet. Du har flere års erfaring fra IKT-driftsmiljø og har i tillegg kompetanse og erfaring innenfor design, implementering og drift av høytilgjengelighetsløsninger basert på Microsoft serverprodukter. Du trives med å bistå både dine kollegaer og brukerne.  

I Forsvarsdepartementet vil du få mulighet til å jobbe med utfordrende drifts- og utviklingsoppgaver i en statlig sektor med et viktig samfunnsoppdrag, og som er i stadig utvikling. IKT-seksjonen har ansvar for intern IKT, samt drift og utvikling av nasjonale graderte IKT-plattformer. Vi jobber i team med dyktige medarbeidere og har fokus på faglig utvikling for den enkelte ansatte i seksjonen. 

Forsvarsdepartementet har fleksible arbeidstidsordninger med sommertid, fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden.

Arbeidsoppgaver:

Du vil primært få oppgaver innenfor design, implementering, sikring og drift av løsninger basert på produktene Windows Server, Exchange, Skype for Business, Active Directory, Active Directory Federation Services, System Center Operations Manager og PKI.

Øvrige oppgaver vil være: 

 • Preventivt vedlikehold, feilsøking og - retting
 • Overvåke våre systemer for å fange opp uønskede hendelser og rapportere disse
 • Delta i vedlikehold og videreutvikling av rutiner, automatisering og prosesser
 • Være oppdatert på endringer i markedet og komme med forslag til forbedringer
 • Delta og lede prosjektarbeid ved behov
 • Oppgradering/vedlikehold/overvåking/feilsøking av servere med tilhørende applikasjoner og lagring
 • Videreutvikling av serverparken
 • Bistå i utarbeidelse av kravspesifikasjon ved innføring av nye systemer

Det kan være aktuelt å delta i IKT hjemmevaktordning

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant høyere utdanning (Bachelor/Master) innenfor IKT. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 5 års erfaring fra større IKT driftsorganisasjoner
 • Erfaring innenfor flere av de nevnte produktene
 • Erfaring med implementasjon og leveranse av skytjenester
 • Generell forståelse og kunnskap om teknologi som brukes i IKT driftsorganisasjoner
 • Automatisering ved bruk av Powershell
 • Erfaring fra infrastrukturprosjekter og ITIL
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

Vi søker positive og faglig dyktige medarbeidere som kan arbeide både selvstendig og i team, og som har følgende personlige egenskaper:

 • er strukturert, systematisk og pålitelig
 • er løsningsorientert og fleksibel
 • har gode kommunikasjonsevner
 • mestrer et høyt aktivitetsnivå i hektiske situasjoner
 • evner å se eget fagområde opp mot helhetlig løsning
 • evne til å sette seg inn i komplekse løsninger

Det er også viktig at du ønsker å stå på og kan være fleksibel i forhold til arbeidstider når det trengs.

De som blir tilsatt må kunne sikkerhetsklares på CTS/STRENGT HEMMELIG.

Arbeidsspråket vil være norsk.

Vi tilbyr 

 • allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidstid og sommertid
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsanlegg
 • gode muligheter for kurs og faglige oppdateringer

Stillingene vil bli lønnet som 1436 rådgiver / 1448 seniorrådgiver med kr. 490 000 – 754 900. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Oppdatert CV må følge søknaden som merkes FD nr. 18/48 og sendes elektronisk via FDs jobbportal www.regjeringen.no/fd innen 11. november 2018.

Kontaktpersoner

Ketil Isnes
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 23 09 61 92
Tor Erik Mære
Seniorrådgiver
Telefonnummer: 23 09 63 41

Hvem er Forsvarsdepartementet?

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i departementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet. Gjennom effektiv systemunderstøttelse og med koordinering av departementets interne arbeidsprosesser og arbeidsformer, skal avdelingen bidra til at departemetet som helhet når sine mål. I tillegg skal avdelingen bidra med blant annet stabs- og kontorstøtte til administrativ og politisk ledelse, drift av bygningsmassen, arkiv og dokumentasjon, IKT, sikkerhet, intern økonomiforvaltning, lønn og personaladministrasjon, samt ivareta forebyggende sikkerhet og etatsstyring av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).