Rådgivere Trafikkteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

På avdeling Lightrail og kollektivtrafikk på divisjon Samferdsel i Sandvika søker vi etter personer som vil jobbe med trafikkteknikk og signalprosjektering for vei og gate.

Vi ønsker å ansette en eller flere medarbeidere med erfaring og kompetanse innenfor trafikkteknikk. Vi er en del av divisjon Samferdsel som består av ca. 140 høyt kvalifiserte ingeniører med ulik fagbakgrunn innenfor planlegging og prosjektering av alle typer samferdselsanlegg.

Som rådgiver i Norconsults landsdekkende fagmiljø innenfor trafikk og mobilitet vil du jobbe sammen med dyktige kollegaer. Norconsult har et sterkt eksisterende fagmiljø med både bredde- og spisskompetanse, bestående av seniorer og yngre medarbeidere.

Trafikkteknikkompetansen vår jobber kontinuerlig med forbedring av metodebruk og «best practice». Vi fokuserer på å bemanne oppdrag med gode team, og riktig kompetanse.

Konkrete eksempler på ønskede kompetanseområder hvor vi ønsker å tilføre ytterligere kapasitet, er:

 • Trafikktekniske analyser av veg- og gatesystemer

 • Trafikktekniske analyser av alle typer kryss inkludert kapasitetsberegning for eksempel med Sidra eller Crossig

 • Planlegging og prosjektering av vegtrafikksignalanlegg i alle planfaser inkludert byggeplan

 • Planlegging og prosjektering av prioriteringsanlegg for kollektivtrafikk

 • Planlegging og prosjektering av fysiske løsninger for gate og kollektivtrafikk

 • Alle typer trafikkanalyser, samt kompetanse knyttet til anvendelse av digitale prosjekterings- og planleggingsverktøy

 • Andre relevante fag- og kompetanseområder er: Kollektiv- og bytransport, parkering, trafikksikkerhet, logistikk, mm.

Vi oppfordrer både deg som ønsker å jobbe med tekniske og detaljerte utfordringer, samt deg med et mer overordnet og strategisk blikk, til å søke.

For oss er det viktig at du:

 • Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, og kvalitetsbevisst

 • Er strukturert og ansvarsfull

 • Er en lagspiller som fungerer godt i team

 • Har høyskoleutdanning på bachelor eller masternivå

 • Har god kompetanse innen trafikk og mobilitet generelt, gjerne synliggjort gjennom kurs og utdanning, samt praktisk erfaring

 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

 • Vi søker ikke bare etter kandidater med erfaring, så nyutdannede med stor interesse for faget kan også søke

Hos oss får du:

 • Ambisiøse og kunnskapsrike kollegaer og et hyggelig arbeidsmiljø

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter. Vi vektlegger at ansatte kan utvikle seg innenfor ulike retninger (for eksempel innen fag, marked eller oppdrag), hvor det å bli fagekspert/fagspesialist er en av mulighetene

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser. Bonusordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Norconsult har kontorer rett ved jernbanestasjonen i Sandvika og i helt nye lokaler sentralt i Oslo sentrum. I tillegg har vi fagmiljøer spredt rundt på øvrige kontorer i Norge, og vi ønsker å være fleksible med hensyn til kandidaters ønsker om kontorlokalisering – Ansettelse på andre kontorer enn i Sandvika vil derfor også kunne være aktuelt.

Innsendelse av søknad:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Kontaktpersoner

Hans Martin Riseth
Avdelingsleder Hovedkontor
Telefonnummer: 45401754

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger