Rådgivere innen HMS og samfunnsansvar

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Prosjektsenteret i Statsbygg, enhet for SHA og seriøsitet, er ansvarlig for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø samt seriøsitet er ivaretatt i alle relevante prosesser under byggherrefunksjonen. Fagmiljøet for SHA og HMS er samlet i enheten, som også skal følge opp HMS for egne ansatte innen drift og vedlikehold på våre eiendommer. 

Vi har nå to ledige stillinger med ulike oppgaver og kvalifikasjonskrav. Stillingen som SHA-rådgiver er tiltenkt nyutdannede som er ferdig med sin mastergrad våren 2020 og vil få oppgaver innen samfunnsansvar. Til stillingen som HMS-rådgiver søker vi etter en person med relevant erfaring. Til begge stillingene søker vi personer som er engasjerte i fagområdet, og som vil videreutvikle seg i rollen.  

HMS-rådgiveren vil ha fagansvar for HMS-arbeid i drift og vedlikeholdsavdelingen i samarbeid med områdekontorene og stabene. Vedkommende vil arbeide med å videreutvikle internkontrollsystemet for arbeider som foregår på eiendommene rundt i hele landet. HMS-rådgiveren skal samarbeide tett med driftsorganisasjonen og bidra til at HMS/SHA aspekter blir godt integrert i disse prosessene. Det må påregnes noe reisevirksomhet innenlands. SHA-rådgiveren vil ha oppgaver med strategiarbeid, handlingsplaner og rapportering innen SHA og seriøsitet. Innen samfunnsansvar og etisk handel vil oppgavene være å videreutvikle metodikk, gjøre risikovurderinger, leverandørkjedekartlegging og være en rådgiver for prosjektledere i byggeprosjekter. Det må påregnes noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands. 

Arbeidsoppgaver

 HMS-rådgiver:

 • Kartlegge status og vurdere forbedringstiltak innen HMS og seriøsitet 
 • Videreutvikle ansvar- og kompetansematrisen
 • Etablere metodikk for 1. og 2. linjekontroller 
 • Utføre befaringer og revisjoner
 • Gjennomføre risikovurderinger og iverksette kontrolltiltak
 • Vedlikeholde styringssystemet og utarbeide prosedyrer, veiledninger etc.
 • Sørge for informasjon og opplæring samt faglig støtte og bistand innen HMS i drift- og vedlikeholdsavdelingen 
 • Ansvar for integrasjon av HMS/SHA i relevante digitale verktøy
 • Deltakelse i relevante arbeidsgrupper internt og eksternt  

SHA-rådgiver:

 • Utarbeide og vedlikeholde strategier og handlingsplaner for enheten SHA og seriøsitet
 • Rapportering for enheten
 • Utforme tekster til rapporter, prosedyrer, nyhetssaker, kursmateriell  osv.
 • Risikovurdering og leverandørkjedekartlegging innen etisk handel
 • Utarbeide og vedlikeholde styringssystem for etisk handel
 • Samarbeid med andre aktører og representere Statsbygg i komiteer  og arbeidsgrupper
 • Gjennomføre leverandørevaluering i samarbeid med prosjektledere, og være ansvarlig for prosessene rundt leverandørevaluering

Ønskede kvalifikasjoner

HMS-rådgiver:

 • Utdanning på masternivå med spesialisering i HMS, fortrinnsvis innen relevante tekniske, bygg eller eiendomsfag 
 • Erfaring med HMS-arbeid i større virksomheter 
 • Erfaring med å holde kurs og drive opplæring er en fordel 
 • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig på norsk    

 SHA-rådgiver: 

 • Relevant utdanning på masternivå, for eksempel innen samfunnsfag eller økonomi
 • Kunnskap om eller interesse for menneskerettigheter og politikk 
 • Spesielt gode fremstillingsevne muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk
 • Fordel å kunne vise til engasjement for fagområdene, gjerne fra organisasjonsarbeid eller arbeidserfaring

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Pågangsmot og initiativtakende 
 • Samarbeidsvillig og god på relasjonsbygging 
 • Strukturert 

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med på å løse viktige samfunnsoppdrag og til å påvirke byggenæringen innen fagfeltet
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Hyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Faglig og personlige utviklingsmuligheter
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs 
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingen som HMS-rådgiver lønnes etter statens lønnsregulativ fra kr 550.000 - kr 750.000 pr år avhengig av kvalifikasjoner
 • Stillingen som SHA-rådgiver lønnes etter statens lønnsregulativ med kr 500.000 pr år
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglån   

    

Kontaktpersoner

Tanja H. Dugstad
underdirektør
Telefonnummer: 920 21 547

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger