Rådgivere forvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingstype 

Vi har ledig to faste 100 % stillinger som forvaltere innen veg, trafikksikkerhet, gatelys og parkering ved Molde bydrift. 

Vil du bidra til å skape nye Molde kommune?

Videreutvikle våre tjenester innen trygg og effektiv samferdsel fra fjell til fjord? Vi søker deg som ønsker å skape en framtidsretta og offensiv kommune. Du får ansvar for å videreutvikle våre tjenester innen trafikksikkerhet, veg, gatelys og parkering – i nært samspill med kollegaer, regionale myndigheter, frivillige lag og foreninger og næringsliv. Du har bred erfaring fra offentlig forvaltning eller privat sektor, med relevant kompetanse innen arealplanlegging, samferdsel, ingeniørfag eller tilsvarende. Du er en pådriver for utvikling gjennom samhandling, og har gode digitale ferdigheter. Stillingene er underlagt Utvikling og forvaltningsavdelingen i Molde bydrift. Utdanning, erfaring og personlige egenskaper kan påvirke hvilke oppgaver du får jobbe med.

 Hovedoppgaver 

 • Lede prosesser, prosjekter og planarbeid  
 • Utarbeide hovedplan for trafikksikkerhet og hovedplan for kommunale veger  
 • Utøve nødvendig saksbehandling som myndighet, arealforvalter, tjenesteleverandør og samfunnsutvikler  
 • Innhente og digitalisere kunnskapsgrunnlaget om kommunale veger, parkeringsareal, gatelys og trafikksikkerhet 
 • Bidra aktivt i prosesser som gir utvikling gjennom samhandling i Molde kommune   

Kvalifikasjoner 

Vi søker medarbeidere med   

 • Høyere utdanning, minimum bachelorgrad, innen arealplanlegging, samferdsel, relevante ingeniørfag eller tilsvarende  
 • Erfaring innen forvaltning og prosjektledelse   
 • Gode evner til kommunikasjon og samhandling 
 • Gode digitale ferdigheter  

Erfaringskompetanse kan kompensere for formalkompetanse  

Du: 

 • er åpen, kompetent og profesjonell  
 • har god rolle- og organisasjonsforståelse 
 • arbeider helhetlig og tverrsektorielt  
 • er innovativ og bidrar aktivt til å utvikle oss videre innen de rammene som foreligger  
 • takler ansvar og høyt tempo  
 • evner å prioritere, strukturere og systematisere  
 • medvirker til samhold og trivsel 
 • er en god ambassadør for Molde kommune  

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.   

Vi tilbyr

 • Ansvar og oppgaver som utfordrer og motiverer deg som fagperson  
 • Muligheter for egenutvikling og vekst i et dynamisk og hektisk miljø 
 • En arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger  
 • Lønn etter avtale   

Søknad 

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må medbringes  ved event intervju.   

Søkerlisten kan bli offentliggjort.  

Kontaktpersoner

Karoline Valle
Avdelingsleder
Mobil: 996 96 864

Hvem er Molde kommune?

Molde bydrift

Midsund, Molde og Nesset dannet ny kommune fra 1. januar 2020. Navnet er Molde kommune.

Kommunen har om lag 32 000 innbyggere. Vi skal være en fremtidsrettet kommune som tar i bruk ny teknologi, som treffer miljøvennlige valg og som har kompetente og sterke fagmiljøer.

Molde kommune er organisert i tre sektorer og fire stabsavdelinger. Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger. Blir du med på laget?