Rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig en 100 % stilling som rådgiver ved Arkivtjenesten.

Enhet

 • Arkivtjenesten/Servicekontoret.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Systemadministrasjon og utviklingsoppgaver innenfor Acos WebSak og aktuelle fagsystem.
 • Faglig støtte og veiledning for eget fagmiljø (Arkivtjenesten) og hele organisasjonen.
 • Brukerstøtte, veiledning/rettleder, opplæring med oppfølgingsansvar i saks- og arkivsystem, Acos WebSak.
 • Bidra til videre utvikling av planer og dokumentasjon innen dokumentforvaltning.
 • Følge opp, lage og sikre rutiner for effektive arbeidsprosesser, og sikre at datahåndtering er i tråd med arkivfaglig lovverk og retningslinjer.
 • Noe daglige arbeidsoppgaver som elektroniske mottak, journalføring, skanning og tilgjengeliggjøring av arkiver.
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå, evt. bachelornivå.
 • Høy IKT-kompetanse og systemforståelse.
 • Erfaring med opplæring.
 • Erfaring fra arkivtjeneste, og kommunal eller offentlig forvaltning vil bli vektlagt.
 • God norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Kjennskap og erfaring med elektronisk saks- og arkivsystem er en fordel.
 • Evne til stor selvstendighet og samtidig samarbeidsevner.

Ønskede personlige egenskaper

 • Nøyaktighet og ryddighet er viktig, samt interesse for videreutvikling av arkiv/elektronisk arkiv.
 • Løsningsorientert og evne til å se helheten.
 • Evne og vilje til å vise ansvar og handlekraft.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. 

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Kontaktpersoner

Janne Olsen Steinmo
Arkivleder
Telefonnummer: 78 97 76 10
Mobil: 959 17 279

Hvem er Sør-Varanger kommune?

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.