Rådgiver

Vil du være med på å utvikle nyopprettet seksjon ‘digitalisering og IKT’ i NOKUT ved å arbeide for en stabil og sikker drift og utvikling av applikasjonsportefølje? Frister det med høy grad av selvstendighet, påvirkningsmuligheter og ansvar?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NOKUT har de siste årene gjennomført et større IKT-prosjekt som har resultert i digitalisering av søknadsprosessene, nytt saksbehandlings- og arkivsystem og modernisert IKT-infrastruktur. Parallelt har NOKUT styrket den interne kompetansen på området, og ansatt en produkteier med ansvar for utvikling av nye løsninger, en systemforvalter med ansvar for testing og implementering av nye løsninger og forvaltning, samt en IKT brukerstøtte med ansvar for daglig drift. NOKUT har nå samlet IKT utvikling, IKT drift og arkivet i seksjon for digitalisering og IKT. Seksjonen består av 7 årsverk og 1 IKT-lærling. 

NOKUT har en driftsmodell der infrastruktur og deler av support er satt ut til ekstern driftsleverandør. I tillegg så leveres en del av applikasjonene som skytjeneste (SAAS). Seksjonen vil ha stort fokus på brukerinvolvering og tilrettelegge for uttak av gevinster i sine leveranser. Som rådgiver vil du arbeide bredt i seksjonen. Du vil bl.a. ha en sentral rolle i å sikre stabil drift, utredning og etablering av nye løsninger, samt være en bidragsyter i brukersupport. Vi ser for oss en utvikling der flere av våre tjenester blir levert som SAAS.

 

Arbeidsoppgaver

 • gjennomføre tekniske utredninger 
 •  sikre at nye løsninger etableres hos skyleverandør 
 • planlegge og gjennomføre innføring av løsninger i NOKUT, deriblant opplæring 
 • lede og delta i mindre prosjekter kan være aktuelt 
 • bidra med teknologirådgivning og faglig støtte internt, mot ansatte og leverandører 
 • skrive og vedlikeholde relevant teknisk dokumentasjon 
 • bidra i IKT-seksjonens support- og brukerstøtte ordning 
 • koordinere leverandører ved bl.a. feilhåndtering, kartlegging og implementering av løsninger 
 • gjennomføre ROS-analyser

 

Kvalifikasjoner

 • minimum 3 års IKT-utdannelse fra universitet/høyskole. Relevant erfaring kan evt. kompensere for manglende formell utdannelse. 
 • erfaring med utredningsarbeid og leverandørstyring 
 • erfaring med gjennomføring av prosjekter eller prosjektlignende aktiviteter er ønskelig 
 • solid teknisk kompetanse innen generell IKT infrastruktur 
 • databasekompetanse er ønskelig 
 • ønskelig med kompetanse og erfaring med teknisk drift av Microsoft infrastruktur, deriblant AD-kompetanse 
 • ønskelig med nettverkskompetanse 
 • ønskelig med kompetanse innen IT-sikkerhet 
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

 

Personlige egenskaper

 • du må være selvstendig og samtidig like å jobbe i team 
 • du har lyst og evner å dele din kompetanse 
 • du må ha evne til å finne løsninger og tenke helhet 
 • kunde- og løsningsorientert 
 • endringsdyktig 
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, mobiltelefonordning og treningsfasiliteter 
 • lønn etter kvalifikasjoner: 

- rådgiver kode1434 i lønnsspenn kroner 462.000 – 590.000 

 

Andre forhold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25.

Søknaden sender du elektronisk via Webcruiter og vi ber deg laste opp vitnemål og attester. Flere opplysninger kan du få ved å kontakte seksjonssjef Nina Strand på telefon 402 24 194. 

Vi tar sikte på å gjennomføre følgende plan:

Kandidater til intervju vil bli innkalt innen 7. mai 2018.

Førstegangsintervjuene vil bli gjennomført 8. og 9. mai 2018. Andregangsintervju blir gjennomført 14. mai 2018.

Kontaktpersoner

Nina Strand
Seksjonssjef

Hvem er NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen?

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning ved å:

 • føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten på norske utdanninger og institusjoner
 • godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk kompetanse i Norge 


NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning samt godkjent høyere utenlandsk utdanning. NOKUT har ca. 125 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker.