Miljøgeolog

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter.
Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er høst 2019. De første togene skal etter planen gå i desember 2024.

Nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad (SMS) har fått investeringsbeslutning og skal bygges i perioden 2019-2025. Det skal bygges to tunneler hvor den nordligste får påhugg rett sør for Mølleåstunnelen i Sandbukta (Moss) og den sørligste munner ut ved Carlberg i Råde. Mellom tunnelene blir det en 800 meter lang dagsone med stasjon i Moss sentrum. Tunneler og stasjon skal utføres som totalentreprise (NTK 15) med oppstart 2019, mens jernbanetekniske arbeider settes ut i markedet som utførelsesentreprise og har planlagt oppstart i 2021, med unntak av signalanlegget som skal leveres av Thales som avrop på rammeavtale (NTK 07). Forberedende arbeider startet på sensommeren 2017 og vil pågå fram til sommeren 2019.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå som Miljøgeolog til prosjektet
 • Faglig oppfølging av eksterne rådgivere, leverandører og interne enheter. Følge opp at Leverandørene etterlever kontraktens miljøkrav og myndighetskrav
 • Ha særlig ansvar for håndtering av anleggsvann, tunnelvann og forurenset grunn.
 • Rådgiving/oppfølging innen forurenset grunn, sedimenter og vann, miljøtekniske grunnundersøkelser og prøvetaking.
 • Oppfølging på byggeplass
 • Oppfølging av tiltaksplaner, og gjennomføring av miljøanalyser og miljørisikovurderinger.
 • Deltagelse på miljørunder, fagmøter etc.
 • Utføre evt. prøvetakning av vann og forurenset masser
 • Formidle miljømål, premisser og gi miljøinformasjon internt og eksternt i prosjektet.
 • Sikre grunnlag for utvikling av miljøforståelse og holdninger gjennom aktivt og synlig miljøarbeid.
 • Etablering og oppfølging av miljøoppfølgingsplaner på den enkelte entrepriser og internt i prosjektet.
 • Følge opp øvrige miljøkrav som støy, støv etc.
 • Bistå i ivaretagelse av miljøhensyn og miljøkrav
 • Stillingen vil rapportere til entrepriseansvarlig/rådgiver Ytre miljø

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad/Bachelor eller annen relevant utdanning (naturvitenskaplige fag)
 • Faglig bakgrunn innen et eller flere av emnene: hydrogeologi, geologi, jord
 • og vannkjemi eller anleggs-/miljøteknikk
 • Relevant erfaring kan kompenseres for manglende formell utdanning
 • Erfaring som rådgiver fra konsulent, entreprenør / og eller byggherrevirksomhet
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Fordel med erfaring fra miljøoppfølging på anlegg, utførelse av tiltaksplaner, miljøtekniske grunnundersøkelser, risikovurderinger og/eller utredning innen ytre miljø
 • Kunnskap om interne/eksterne miljøkrav innenfor utpekt ansvarsområde
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort for bil

Personlige egenskaper

 • Du har erfaring og interesse for samferdselsprosjekter
 • Du bidrar til gode og helhetlige løsninger
 • Du er resultatorientert og fleksibel
 • Du har gode samarbeidsegenskaper
 • Du er analytisk og strukturert og fremstår med faglig overbevisning
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons
 • og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Kaja Eidet Eikeland
Partner Assessit
Telefonnummer: (+47) 468 63 913
Tron Skarpenes
Partner Assessit
Telefonnummer: (+47) 932 51 103

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon