Rådgiver Ytre miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Teknisk avdeling er Bane NORs tekniske ekspertmiljø innenfor alle tekniske fagområder med grensesnitt mot dagens og framtidens jernbaneinfrastruktur. Dette er Rådgiverstillinger innenfor Ytre miljø, tilhørende avdelingen Sikkerhet og Kvalitet. Avdelingen består pr. i dag består av 40 rådgivere innenfor fagfeltene Sikkerhet, RAMS, SHA, HMS Kvalitet og Ytre miljø. Vi er i en oppbyggingsfase av dette kompetanseområdet og ønsker å fylle 1-3 stillinger innen Ytre miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Utrede, lede og gjennomføre varslings- og søknadsprosesser mot offentlige myndigheter vedrørende innhenting av nødvendige tillatelser
 • Planlegging og oppfølging av tiltaksarbeider i forurenset grunn
 • Utarbeide og følge opp miljøkartlegging og miljørisikoanalyser
 • Følge opp eksterne rådgivere innenfor kartlegging av ytre miljø
 • Følge opp myndighetskrav og implementere eksterne og interne premisser, tiltak og krav i planer, prosjektering og i kontrakter med rådgivere og entreprenører
 • Etablere rutiner for kontroll, oppfølging og rapportering
 • Bistå byggeledelsen i miljøfaglige spørsmål
 • Utarbeide informasjonsskriv til berørte naboer

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ser for oss en kandidat med relevant høyere utdanning (lang relevant erfaring kan kompensere for krav om høyere utdanning) og erfaring med miljøplanlegging og oppfølging av bygge- og anleggsentrepriser

I tillegg ansees det som positivt om du har kjennskap til følgende:

 • Gjennomføring av miljørisikoanalyse og metoder knyttet til dette
 • Miljøkartlegging inkludert prøvetaking og klassifisering av forurenset grunn
 • Utarbeidelse av tiltaksplaner for forurenset grunn
 • Offentlig saksbehandling
 • Gjeldende miljølovgivning
 • ISO 14001 (Miljøstyringssystem)
 • relevant IT-kompetanse, Word, Excel, etc.

Personlige egenskaper

 • Strukturert arbeidsform og gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst og med gode sosiale egenskaper
 • Løsningsorientert med praktisk tilnærmingsevne
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver. Spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • Et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • P.t personalbillett for NSB sine tog
 • Arbeidssted er sentralt i Oslo
 • Vi flytter snart inn i et av landets mest moderne forretningslokaler nær Oslo S

Kontaktpersoner

Ulf Glasrud
E-postadresse: ulf.glasrud@banenor.no
Telefonnummer: (+47) 91652566

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon