Rådgiver ytre miljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Åkersvika skal bygges som del av Intercitystrekningen mellom Oslo og Lillehammer. Strekningen er på ca 14 km og starter på Sørli og slutter i Åkersvika naturreservat, og ligger i sin helhet i Stange kommune. Reguleringsplan for denne er under oppstart og vi trenger å styrke bemanningen.

Strekningen en del av et pilotprosjekt med økologisk kompensasjon på landbruk og miljø utpekt av Samferdselsdepartementet. Dette betyr at man skal ha særlig fokus på følgende oppgaver under reguleringsplanfasen:

 • Avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for å begrense tap av dyrka mark
 • Etterbruk av eksisterende jernbane
 • Massehåndtering
 • Åkersvika naturreservat - kompensasjonsarealer (RAMSAR)

Vi søker en person som ønsker å bidra til at Bane NOR når de nasjonale målsettingene om jordvern, miljø og bærekraftig transport – og byutvikling.

Arbeidssted er Oslo/Hamar/Stange. Stillingen rapporterer til prosjektleder offentlig plan.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå med å ivareta miljøhensyn og miljøkrav i prosjektets tekniske og offenlige planer, og i anleggsgjennomføringen
 • Følge opp prosjektets miljøarbeid i forhold til kommuner og miljømyndigheter
 • Bistå med å utøve internkontroll
 • Ytre miljøfaglig rådgivning og oppfølging av MOP og Miljøprogram, faglige leveranser, utredninger, undersøkelser og kontrakter
 • Innhente, kvalitetssikre og rapportere etterspurt miljøstatistikk og miljøinformasjon
 • Bistå i besvarelse av miljørelaterte henvendelser, utvikling av felles planer samt øvrige miljøfaglige leveranser for enheten og prosjektet
 • Delta i tverrfaglige analyser og utredninger
 • Sikre koordinering/grensesnitt mot andre fagområder
 • I tillegg til nevnte oppgaver kan leder pålegge andre oppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra offentlig saksbehandling, byggherreorganisasjon, rådgiver, entreprenør eller tilsvarende
 • Erfaring med planprosesser, forvaltningsarbeid og offentlige anskaffelser er en fordel
 • Fordel med erfaring fra miljøplanlegging eller miljøoppfølging i forbindelse med anleggsgjennomføring
 • Kjennskap til risikoanalyse som metode
 • Kunnskap om interne/eksterne miljøkrav innenfor utpekt ansvarsområde
 • Mastergrad, siv.ing, cand.agric eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Må kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig i prosjekter

 

Personlige egenskaper

 • Tillitsskapende
 • Gode samarbeidsevner
 • Opptatt av resultater
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og høyt faglig kompetansenivå
 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Geir Harald Kvillum
Telefonnummer: +47 930 19 550

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon