Rådgiver/seniorrådgiver virksomhetsstyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Til seksjon for budsjett og virksomhetsstyring har vi et ledig vikariat (12 mnd). Seksjonen har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av Statsbyggs drifts- og investeringsbudsjett, mål- og resultatstyring og internkontroll. Stillingen medfører utstrakt kontakt både internt i avdelingen og mot andre avdelinger. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Vi søker etter en kandidat som fortrinnsvis har noen års relevant erfaring, men nyutdannede kan også søke.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere Statsbyggs virksomhetsplanarbeid
 • Tilrettelegge og bistå i arbeidet med risikoanalyser
 • Utvikling av styringssystemet
 • Internkontroll
 • Analyser
 • Tilretteleggende arbeid for styringsdialog med eierdepartementet
 • Avhengig av utdanning og erfaring vil det også kunne inngå oppgaver innenfor driftsbudsjett og -rapportering

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå som for eksempel statsvitere, samfunnsøkonomer, siviløkonomer eller samfunnsvitere. Andre utdannelser kan også være aktuelle.
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God system
 • og IKT-kompetanse
 • Erfaring med utvikling og vedlikehold av styringssystemer
 • Erfaring med mål
 • og resultatstyring
 • Internkontrollkompetanse

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Omgjengelig og gode samarbeidsevner
 • Selvstendig og leveringsdyktig

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med mye tverrfaglig samarbeid
 • Sterkt fagmiljø og gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Tilgang til kurs og etterutdanning både internt gjennom Statsbyggskolen og eksternt
 • Overtidsbetalt og fleksitid
 • Sentral kontorplassering i Byporten i Oslo sentrum
 • Stillingen lønnes fra 490 000,
 • til 580.000,-, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes
 • Pensjons-, forsikrings
 • og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Les mer om goder i Statsbygg på våre nettsider: http://www.statsbygg.no/Jobb-i-Statsbygg/Hva-tilbyr-vi/Goder/

Kontaktpersoner

Camilla Aarøe Hellebust
Telefonnummer: (+47) 482 62 767

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger