Rådgiver Vei

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du erfaring med trafikksikkerhet og veiplanlegging? 

Virksomhet UTE dekker kommunens oppgaver innen plan og drift av vei, vann, avløp, park og uteanlegg. Kommunen vedtok i 2018 Hovedplan vei og følger nå opp denne med en Tiltaksplan. Fokuset er på trafikksikkerhet og fremkommelighet, folkehelse og miljø samt ressursbruk og servicenivå.

Oppegård kommune har mange spennende prosjekter, både som byggherre og som premissleverandør til eksterne utbyggere. Til dette arbeidet trenger vi deg som er faglig engasjert og har evnen til å finne de gode løsningene. Befolkningsvekst og klimaendringer er utfordringer som krever kompetanse og evne til å tenke langsiktige løsninger innen den kommunale infrastrukturen og miljø. Du vil jobbe tett på kommunale planleggere, ingeniører og fagarbeidere, og vil få inngående innsikt i kommunal strategitenkning med systematisk bygging av infrastruktur. Når Oppegård og Ski kommuner slår seg sammen i 2020 vil behovet for samhandling og langsiktighet bli enda tydeligere.

Vi har ledig stilling som rådgiver.

 • Rådgiver skal følge opp tiltak som først og fremst bedrer trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende, samt annen trafikk på kommunale veier.

Primære arbeidsoppgaver:

 • Gjennomgang av videoer av det kommunale veinettet som grunnlag for planlegging av tiltak som skal bedre trafikksikkerhet og avrenning/flomhåndtering.
 • Ulovlighetsoppfølging av private tiltak på kommunal veigrunn
 • Oppfølging av interne og eksterne henvendelser knyttet mot ønskede veitiltak
 • Saksbehandling i byggesaker
 • Kontroll av anlegg i kommunal og privat regi

Arbeidsoppgaver avhengig av kompetanse og interesse:

 • Arbeid med overordnede planer og detaljplaner
 • Utarbeidelse av politiske saksfremlegg

Kvalifikasjoner

 • Primært høyere utdanning innen teknisk planlegging. Relevant erfaring kan kompenserende for manglende formelle kvalifikasjoner.
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Vi søker deg som er åpen og ansvarlig, som har interesse for IKT og kan tenke nytt og spille på lag. Virksomhet UTE verdsetter ny kunnskap og teknologiforståelse. Vi vil gjerne ha nyutdannede søkere.

Annet

Oppegård kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Oppegård kommune praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste.

Kontaktpersoner

Stig Bell
planleder
Telefonnummer: 976 82 287

Hvem er Oppegård kommune?

Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.

Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene. Les mer her