Rådgiver ved ferjeseksjonen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ferjene har en viktig samfunnsmessig funksjon, noe som gjenspeiles i stor interesse for hva som utrettes i ferjeseksjonen. Vi har et allsidig og godt fagmiljø som har et helhetlig forvaltningsansvar for ca. 25 ferjesamband i Region midt. De fleste kontraktene skal nå fornyes og i den forbindelse møter vi spennende utfordringer som elektrifisering av fartøy, elektronisk billettering med mer.

Vi jobber med alle faser av å kjøpe og drifte ferjetjenester, for eksempel avklare behov i ny kontrakt, utarbeide konkurransegrunnlag, inngå kontrakter, klargjøre for driftsoppstart, gjennomføre driftsperioden og avslutte kontrakter. Det er nødvendig med et godt samarbeid med ferjerederier, Vegdirektoratet og fylkeskommuner, samt god kontakt med fagmiljøer som veg, ferjekai, elektro og flere.

Ferjeseksjonen søker nå rådgiver med erfaring innen kontraktsforvaltning.

Hva skal du jobbe med?

 • Følge opp drift av inngåtte kontrakter
 • Bidra til driftsoppstart på nye kontrakter
 • Med utgangspunkt i inngåtte kontrakter skal du følge opp at både vi som oppdragsgiver og ferjerederiene etterlever kravene og bidrar til et godt tilbud for de reisende
 • Analyser og beregninger

Kontorsted er Molde.

Hvem er du?

Du har erfaring med kontraktsforvaltning.

Vi ønsker helst at du har oppnådd en mastergrad, alternativt kreves det at du har en bachelorgrad og lengre relevant erfaring. God kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder vil telle positivt:

 • marinteknisk
 • energi
 • økonomi
 • jus
 • offentlige anskaffelser

Du må kunne jobbe selvstendig og strukturert, og innehar gode samarbeidsevner. Du må kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig. Gode kunnskaper i bruk av Word og Excel er nødvendig.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling. Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
 • Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk.

Annet

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider dessuten aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonsleder Victor Størdal på tlf. 488 67 010.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger