Rådgiver vannmiljø og bunndyr

Stillingsbeskrivelse

Norconsult har økende oppdragsmengde innen vannmiljø og spesielt arbeid med biologiske kvalitetselementer ihht Vannforskriften. Vi søker derfor en person med spesiell interesse for bestemmelse av bunndyr og bruk av disse til klassifisering av tilstand i vann. Taksonomisk interesse for planteplankton, påvekstalger og dyreplankton er også interessant for Norconsult.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidet vil i utgangspunktet bestå i å bestemme bunndyr til de nivåer som er nødvendig for klassifisering av tilstand i vann etter aktuelle veiledere til vannforskriften. Dette betyr at du må like å arbeide selvstendig ved lupe og mikroskop over tid. Innsamling av bunndyr i felt, sortering og utplukking av bunndyr fra prøvemateriale, vannprøvetaking og annet vannrelatert feltarbeid kan også bli en del av oppgaven. I tillegg vil rapportering av resultater og øvrig rapportskriving knyttet til vannovervåkning bli en sentral oppgave.

God skriftlig formuleringsevne tillegges derfor betydelig vekt og må dokumenteres. Tilsvarende oppgaver kan bli aktuelle knyttet til bestemmelse av planteplankton, dyreplankton eller påvekstalger dersom du allerede har kompetanse innenfor disse temaene. For bunndyr vil opplæring bli gitt ved behov knyttet til det taksonomiske arbeidet, men du bør ha grunnleggende taksonomisk kompetanse i bunnen.

Du vil inngå i et dyktig team som jobber med vannmiljø i elver og innsjøer og du vil bli en del av Norconsults store faggruppe innenfor miljøfag. Deltidsstilling kan diskuteres.

For oss er det viktig at du:

 • Har inngående interesse for taksonomisk arbeid på aktuelle artsgrupper
 • Trives med vedvarende arbeid knyttet til artsbestemmelse
 • Har god evne til selvstendig arbeid
 • Har god skriftlig formuleringsevne
 • Er pliktoppfyllende og nøyaktig
 • Kan utføre feltarbeid ute i naturen til alle årstider
 • Har miljøfaglig bakgrunn og taksonomisk erfaring

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Kontaktpersoner

Leif Simonsen
Rådgiver
Telefonnummer: 92452255

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger