Rådgiver vannkraft

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Energi Norge AS søker nå etter deg som vil være med å bidra til å videreutvikle norsk vannkraftkompetanse. Stillingen har energifaglig hovedfokus mot dammer, hydrologi og vannveier. Ansvarsområdet omfatter aktiviteter knyttet til kurs og konferanser, felles-finansierte forskningsprosjekter og noe næringspolitikk.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for faglig innhold, videreutvikling og budsjett av egen portefølje av arrangement primært innen dammer, hydrologi, vannveier og produksjonsplanlegging.
 • Prosjekteier for pågående fellesfinansierte forskningsprosjekter innenfor fagområdene dammer, hydrologi og vannveier, samt bidra til utvikling av nye prosjekter.
 • Samarbeide med medlemsbedriftene, NVE, forskningsmiljø og andre nøkkelressurser for å synliggjøre relevante problemstillinger og løsninger for bransjen
 • Koordinere med næringspolitiske aktiviteter hos Energi Norge innenfor fagområdet
 • Bidra til utvikling av Energi Norge AS.

Kompetanse

 • God kjennskap til norsk kraftbransje generelt og vannkraftproduksjon spesielt
 • Relevant høyere teknisk utdanning, gjerne innenfor bygg, vassdragsteknikk eller vannkraftproduksjon.
 • Praktisk erfaring med arbeid innenfor dammer, hydrologi og vannveier er en fordel
 • Kjennskap og gjerne erfaring fra produksjonsplanlegging
 • Interesse for kompetanseutvikling og nettverksbygging i fornybarbransjen
 • Interesse for forskning og videreutvikling av vannkraftfaget

Personlige egenskaper

 • Evne til å tenke helhetlig og fremtidsrettet
 • Strukturert tilnærming til oppgaver, og god til å gjennomføre planlagte aktiviteter
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Mulighet til å utvikle din egen stilling
 • Godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike medarbeidere

Vil du vite mer om stillingen? Kontakt vår rådgiver i Hartmark Executive Search, Petter Endsjø, tlf. +47 908 33 050. Søknadsfrist er 6. januar 2019.

Kontaktpersoner

Petter Endsjø
Telefonnummer: +47 908 33 050

Hvem er Energi Norge AS?

Energi Norge AS er en del av Energi Norge. Vi er fornybarnæringens ledende leverandør av fagkompetanse. Virksomheten omfatter kurs og konferanser, salg av publikasjoner og administrasjon av bransjeprioritert forskning og utvikling. Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.