Rådgiver VA

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Geo, Vann & Miljø er en grunnpilar i Multiconsult og vi skal ytterligere styrke vår kapasitet og kompetanse til disse tjenesteområdene.

Multiconsult har et av Norges største fagmiljø innen vann og miljø, og Avdeling VA i Oslo med sine 50 medarbeidere er kraftsenteret for kompetansen. Avdelingen består av fem seksjoner, fire på hovedkontoret på Skøyen inndelt etter markedsområdene klimatilpasning, kommunalteknikk, prosess og samferdsel, og en flerfaglig VA-seksjon på Ryen.

Vår styrke ligger i kombinasjonen av spisskompetanse og tverrfaglighet. Våre rådgivere jobber i alle prosjektfaser, fra skisse- til detaljprosjekt og oppfølging i byggefase og drift. I tillegg har vi mange enfaglige kunder på tvers av forretningsområdene.

VA-seksjonen på Ryen har 11 medarbeidere og inngår i Forretningsenheten Geo, Vann og miljø. Sammen har vi et slagkraftig fagmiljø som samarbeider tett og jobber med å videreutvikle samarbeidet innen bl.a. rensing av forurenset veivann og sigevann fra deponier. VA-seksjonen har videre et tett og godt samarbeid med våre øvrige seksjoner i tverrfaglige oppdrag, som f.eks. landskapsarkitekter, veiingeniører og arealplanleggere.

Grunnet stor ordrepågang søker vi nå etter en nyutdannet, engasjert VA-ingeniør som ønsker å utføre rådgivningstjenester innenfor VA-faget. Dette innebærer primært følgende:

 • Utredning og prosjektering innen vann- og avløpsteknikk
 • Utarbeidelse av mengdebeskrivelser for entreprenør
 • Utarbeidelse av kumtegninger og andre driftspunkter i ledningsnettet

I tillegg vil arbeidsoppgavene kunne innebære følgende:

 • Mulighetsstudier, skisseprosjekter, forprosjekt og detaljprosjektering av VA-anlegg
 • Utarbeidelse av VA-anlegg i kommunale hoved-, område- og reguleringsplaner
 • Detaljprosjektering av ledningsanlegg inkl. teknisk infrastruktur, anbudsbeskrivelser, utredninger og kommunalteknisk rådgivning i tett dialog med våre oppdragsgivere
 • Rådgivningstjenester innenfor vann- og avløpsrensing
 • Prosjektering av overvann- og fordrøyningsløsninger i samarbeid med landskapsarkitekter og oppdragsgiver
 • Utvikling og ansvar som fagansvarlig, prosjekteringsleder eller prosjektleder, evt kombinasjon av disse, og delta i tilbudsarbeid innen faget.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller Sivilingeniør/M. Sc innenfor tekniske fag som VA eller Industriell økonomi med VA-fordypning.
 • Gjerne også studiepoeng i økonomi eller prosjektledelse.
 • Behersker de verktøy som benyttes innen prosjektering, eller har et sterkt ønske om å lære seg disse
 • Du kan trives med å utarbeide utredninger, eller trives med å detaljere ut anlegg. Vi har behov for begge deler.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring fra rådgivende virksomhet er en fordel, men det er ikke et krav. 

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og faglig engasjert
 • Løsningsorientert og gode gjennomføringsevner
 • Nytenkende
 • Evner godt å jobbe tverrfaglig og i team
 • Må trives med tekniske utfordringer
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser
 • Sosial og med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • En sentral stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode påvirkningsmuligheter
 • Et forretningsområde i utvikling gir store karrieremuligheter også i fremtiden
 • Være en del av et stort rådgivningsmiljø på landsbasis
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkevarenavn og et tverrfaglig miljø
 • Konkurransedyktige betingelser og utviklingsmuligheter
 • Sterkt engasjerte og motiverte medarbeidere
 • Firmahytter og et aktivt bedriftsidrettslag
 • Et ekspansiv selskap kjennetegnet med en sterk posisjon og et godt multifaglig miljøBedriftsidrettslag

Kontaktpersoner

Tormod Pedersen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 909 35 276

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger