Rådgiver / trafikk- og transportplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I over 50 år har Asplan Viak vært et av Norges største, private planleggingsmiljø. Vi er nå over 150 dedikerte planleggere rundt om i landet som daglig jobber med å finne gode, helhetlige og bærekraftige løsninger for våre byer og tettsteder. 

Trondheimskontoret har et tverrfaglig miljø med mer enn 100 ansatte. Plangruppen i Trondheim har 16 medarbeidere med ulike fagbakgrunn og et tverrfaglig fokus. 

Vi søker etter flere medarbeidere med erfaring fra utredning, analyse og planlegging innenfor temaene transport og mobilitet. Vi arbeider på alle nivåer innenfor fagområdet, fra overordnede samferdselsplaner til detaljerte vurderinger av kapasitet i kryss. Vi jobber med alle transportformer: gang-, sykkel-, kollektiv- og biltransport, og sammenhengen mellom disse.

Vi søker etter medarbeidere som har kompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

 • Trafikkutredninger og -analyser
 • Miljøvennlig transport og mobilitet
 • ATP-modellen
 • Transportmodellberegninger og trafikksimuleringer (RTM, AIMSUN og SIDRA)
 • Nytte/ kostnadsanalyser (EFFEKT)
 • Trafikkstyring og signalanlegg
 • Oppdragsledelse

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på masternivå; sivilingeniør, arealplanlegger, samfunnsviter eller tilsvarende
 • Erfaring med arbeid i tverrfaglige prosjektteam 
 • Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du har gode analytiske evner
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du er initiativrik og løsningsorientert 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Tilgang til et interessant tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere over hele landet
 • Konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger og helseforsikring
 • Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer  

 

Søknad og CV sendes inn via knappen Send søknad.

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger