Rådgiver Trafikk og Transport

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen innebærer spennende og fremtidsrettede oppgaver innenfor mobilitet, løsningsutvikling, kapasitetsberegninger, sikkerhet, analyser, rapporter, simulering og ITS innenfor trafikkfaget. Vår seksjon sentralt på Skøyen i Oslo består av 10 engasjerte, faglig dyktige medarbeidere som jobber med rene trafikkoppdrag og som fageksperter i flerfaglige oppdrag spredt over hele landet. Vi har spesialkompetanse på oppbygging og bruk av trafikkmodeller, trafikksimuleringer, utarbeidelse av mobilitetsplaner og -strategier, kryssdesign i kombinasjon med avviklingskapasitet, fremkommelighet for kollektivtrafikk og trafikksikre løsninger. Hos oss har vi et stort fokus på personlig utvikling og gir tidlig ansvar for å sørge for spennende og utfordrende oppgaver. Her er alle lagspillere som jobber samlet for utvikling og for å nå seksjonens mål.

Vi ønsker et enda større miljø og leter derfor etter en ny lagspiller som ønsker å være del av vårt team. Vi er primært ute etter en person med høy utdannelse og erfaring over 10 år, men vi kan også vurdere personer som har noe mindre erfaring enn dette. Vi bruker hovedsakelig norsk skriftspråk i våre leveranser. Våre oppdrag spenner fra de små enfaglig til de største samferdselsprosjektene på nasjonal arena.

Få dager er like hos oss, vi har et vidt spenn av arbeidsoppgaver. Det er ønskelig at vår nye kollega har interesse av å styre oppdrag og kunne ta ansvar for fagområdets bidrag i store og små tverrfaglige prosjekter. 

• Sivilingeniør / master
• Erfaring + 8 år
• Interesse for grønn mobilitet og trafikkfagets posisjon i vår felles fremtid
• Behersker norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
• Strukturert og opptatt av kvalitet og tidsfrister
• Evne til å jobbe selvstendig, samtidig som at du er en god lagspiller
• Høy gjennomføringsevne

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger