Rådgiver til beskyttelse og sikring av bygg

Stillingsbeskrivelse

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje. Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser. Forsvarsbygg søker nye medarbeidere til rådgivning innenfor beskyttelse og sikring av eiendommer, bygg og anlegg.   Regjeringen etablerte i 2012 et nasjonalt kompetansesenter for beskyttelse og sikring av statens eiendommer, bygg og anlegg mot eksplosjonsulykker, terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) er organisert som en egen enhet i Forsvarsbygg, og er et oppdragsfinansiert rådgivningsmiljø. Vi er landets ledende miljø for kunnskap og løsninger for sikring av eiendom, bygg og anlegg og jobber med risikovurderinger, planlegging og prosjektering av sikringstiltak, samt forskning og utvikling innen noen av våre spesialfelt. Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg søker nå en nye medarbeider til rådgivning relatert til beskyttelse og dimensjonering av bygg og anlegg mot våpen- og eksplosivlaster.   Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25. Les mer om kompetansesenteret på www.forsvarsbygg.no/kompetansesenter og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre rådgivningsoppdrag for beskyttelse av statens bygg og eiendommer.
 • Analysere og dimensjonere bygninger og anlegg utsatt for våpen- og eksplosivlaster.
 • Gjennomføre analyser innen eksplosjonsbelastninger og konstruksjonsrespons med numeriske verktøy for strømning (CFD) og konstruksjonsrespons (ikke-lineær FEM).
 • Delta i forskning og utviklingsaktiviteter.
 • Samarbeide med norske og utenlandske fagmiljøer.
 • Gjennomføre kurs, undervisning og fagformidling.
 • Utvikle håndbøker, standarder og normer.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det stilles krav til mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning.
 • Relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder er ønskelig.
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk skriftlig og muntlig.
 • Det forutsettes god vandel, da stillingene krever sikkerhetsklarering for nivå Hemmelig.

Personlige egenskaper

 • Systematisk.
 • Analytisk.
 • God gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør / senioringeniør (kode 1087/1181) fra 523 200,- til 837 200,- (fra ltr. 59 til ltr 81). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gunstige boliglån i Statens pensjonskasse.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Muligheter for hjemmekontorløsninger.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Gode velferdsordninger.
 • Kontorlokaler sentralt i Oslo.

Kontaktpersoner

Svein Olav Christensen
Avdelingsleder beskyttelse
Telefonnummer: 906 89 565

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger