Rådgiver teknisk sikkerhet innen fornybar energi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeksrivelse

Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med mer enn 650 medarbeidere totalt, som til daglig utfører rådgivning og prosjektering for kunder innen kraftproduksjon- og overføring. Våre kunder er typisk kraft-/nettselskap, kommuner, entreprenører og leverandører. 

I Norconsult har vi i tillegg til et spesialisert risiko og sikkerhetsmiljø som dekker flere markedsområder en dedikert gruppe som jobber inn mot fornybar energi. Vi ser etter deg som vil være en aktiv pådragsgiver og faglig fyrtårn, og gjennom det ivareta risiko og sikkerhet i energiprosjekter både i oppdragsgjennomføring, men også som en kapasitet i det tverrfaglige miljøet innen fornybar energi.

Du vil jobbe med fornybar prosjekter med spesielt fokus på vann-, vind- og solkraft, samt transmisjonsanlegg. Andre type energirelaterte prosjekter som batteri- og hydrogenproduksjon og ladeinfrastruktur er også aktuelt. Prosjekter innen fornybar energi kjennetegnes ved at det er stor grad av tverrfaglighet, så samarbeidsevne og ønske om å lykkes som team er avgjørende.

Vi ser etter deg som har erfaring og som ønsker å være en sentral medarbeider innen risiko og sikkerhet på markedsområdet fornybar energi i en rolle som seniorrådgiver, eller fagspesialist.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være ved vårt hovedkontor på Kjørbo i Sandvika, men andre lokasjoner er også aktuelt. 

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Risikobasert prosjektering av sikkerhet i prosjekter innenfor markedsområdet energi

 • Gjennomføring av kvalitative og kvantitative risikoanalyser

 • Dokumentasjon av tverrfaglig sikkerhetsløsninger i henhold til aktuelle forskrifter tilknyttet forsyning-, brann- og eksplosjonssikkerhet

 • Utarbeidelse av brannkonsepter/strategier, branntegninger, fagspesifikke analyser

 • Tverrfaglig prosjektutvikling og detaljering

 • Befaringer med utarbeidelse av tilstandsvurderinger og tiltaksplaner

For oss er det viktig at du:

 • Har relevant utdannelse

 • Er interessert i tverrfaglig samarbeid og løsningsutvikling

 • Har god kjennskap til relevante forskrifter, veiledninger og standarder

 • Har tilstrekkelig faglig kompetanse til å selvstendig analysere og vurdere sikkerhetsmessige problemstillinger

 • Har erfaring med verktøy for analyse og dimensjonering

 • Har god muntlig og skriftlig formidlingsevne

 • Er strukturert og sporbar ved dokumentasjon

 • Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging

 • Er kreativ og løsningsfokusert

Hos oss får du:

 • Jobbe i et solid fagmiljø med store vekstmuligheter innen etablert og ny fornybar energi 

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter 

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger 

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi  

 • Fleksibel arbeidstid 

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat 

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift 

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser 

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.  

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Håkon Bergsodden
Avdelingsleder

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger