Rådgiver systemforvaltning IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR har ansvar for trafikkstyring, informasjon til reisende og kundehenvendelser, kapasitetsfordeling og har kundeansvar for person- og godstogoperatørene.

 

Kunde og trafikkdivisjonen jobber kontinuerlig med modernisering, og innføring av nye arbeidsprosesser støttet av IKT-verktøy. Avdelingen Trafikk og teknologi har ansvaret for å utvikle og drifte disse IKT-systemene for divisjonen.

Avdelingen forvalter systemer som støtter prosessene operativ trafikkstyring og kundeinformasjon. Vi er i kontakt med leverandørene av IKT-systemene, våre interne driftspartnere og andre fagmiljøer. Du vil få mulighet til å påvirke framtidige systemer ved å delta i utviklingen av ny verktøy, og i å påvirke utvikling av funksjonell og teknisk arkitektur.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, koordinere og styre framdrift av nye programvareversjoner
 • Lede og koordinere samarbeid mot applikasjons- og driftsleverandører
 • Delta i videreutviklingen av nye og eksisterende IKT-systemer
 • Delta i brukeropplæring på systemene sammen med fagseksjonene
 • Lede og koordinere endringshåndtering på tvers av systemer og miljøer
 • Delta i faglig fora hos tilgrensede IKT-miljøer

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor/Mastergrad innen informasjonsteknologi
 • Lang relevant erfaring kan kompensere krav om høyere utdanning
 • God kjennskap til agile prosesser, utviklings og forvaltningsprosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

 • Du er resultatorientert, strukturert og nøyaktig i arbeidet du leverer
 • Du er proaktiv, analytisk og besluttsom
 • Du har evnene til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet
 • Gode samarbeids - og relasjonsbyggende evner
 • Engasjert og løsningsorientert

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Et bredt faglig miljø med dyktige kollegaer
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • p.t. årsbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Hans-Petter Sørensen
Telefonnummer: (+47) 95822803

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon