Rådgiver - statistikk og analyse - systemutvikling - Avdeling organisasjon og forvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdelingen skal sikre god ressursutnyttelse, effektiv forvaltning og etablere tydelige og formålstjenlige styringsstrukturer i DKS. 

Den kulturelle skolesekken er under omlegging, og Kulturtanken er fra 2017 tilskuddsforvalter av spillemidler til fylker og direktekommuner. Avdelingen skal utvikle, drifte og følge opp en helhetlig tilskuddsforvaltning med rapportering. Vi skal legge til rette for at statistisk materiale kan brukes til forskning på og utvikling av den kulturelle skolesekken. Avdelingen skal ha bestillerkompetanse på offentlige anskaffelser samt sørge for sikker arkivering. Avdelingen har ansvar for systemutvikling, digitalisering av fellestjenester og utvikling av en digital infrastruktur for DKS gjennom en felles portal for hele ordningen. Internt skal vi oppgradere HR- og IT-systemene i organisasjonen. 

Kulturtankens verdisett ligger til grunn for alle stillingene. Våre verdier er engasjerende, samlende, modige og fornyende. 

Les mer om Kulturtankens mandat og målsettinger på våre hjemmesider, www.kulturtanken.no

 

Arbeidsoppgaver

 • Utforming av rapporter, statistikk og analyser knyttet til Den kulturelle skolesekken 
 • Bistå avdelingen med lønns-, budsjett- og regnskapsspørsmål samt utvikling av resultatindikatorer (virksomhetsstyring) 
 • Veilede, koordinere og gjennomføre større innkjøp i virksomheten med fokus på offentlige anskaffelser samt føre intern opplæring, tilsyn og kontroll

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i økonomi eller lignende, minimum bachelornivå 
 • Relevant erfaring fra offentlig sektor 
 • Erfaring og kompetanse fra budsjett- og regnskapsarbeid samt offentlig innkjøp 
 • Erfaring fra analyse- og prognosearbeid 
 • Excel-kunnskaper 
 • Ønskelig med kjennskap til Agresso, SAP, E-handel og Basware

 

Utdanningsretning og nivå

 • Økonomi
 • Høyskole / Universitet

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale i henhold til Statens lønnsregulativ 
 • Kulturtanken er en IA-virksomhet. Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av våre medarbeidere 
 • Tiltredelse: etter avtale

Kontaktpersoner

Mihriban Rai
Avdelingsdirektør

Hvem er Kulturtanken?

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets nasjonale fagetat med utviklings- og forvaltningsansvar for ordningen Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kunst og kulturformidling til barn og unge. Kulturtanken jobber i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet, og skal være både rådgivende og utførende på vegne av departementene. Etaten holder til i moderne lokaler i Nydalen.