Rådgiver Solkraft

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgiver innen fornybar energi, med mer enn 650 medarbeidere totalt, som gir råd og prosjekterer for kunder innen kraftproduksjon og -overføring. Våre kunder er blant annet kraftselskaper, myndigheter, entreprenører, leverandører og prosjektutviklere.

Solkraft er et hurtig voksende markedsområde i Norconsult, og vi ser etter en ny kollega til storskalasegmentet. Kandidaten vil hovedsakelig bistå kunder med utvikling av solkraftprosjekter i og utenfor Skandinavia, og bør ha teknisk bakgrunn og helst erfaring med solenergi.

Bærekraft er et viktig strategisk satsingsområde i Norconsult, og elektrifisering basert på ny fornybar energiproduksjon er et av de viktigste virkemidlene for å nå klimamålene og bidra til et bærekraftig samfunn. Norconsult har en ambisjon om å være ledende når gjelder å gi råd om hvordan anlegg utformes, detaljeres og bygges for å være mest mulig klima- og miljøvennlige.

Søknaden bør inneholde en beskrivelse av motivasjon, faglige interesseområder og eventuelle erfaringer som er relevante. Dette er en stilling både nyutdannede og kandidater med noen års erfaring kan søke på.

Aktuelt arbeidssted er i utgangspunktet Sandvika i Norge, men andre byer der Norconsult har kontor kan vurderes for søkere med noe erfaring. Stillingen kan innebære noe reisevirksomhet.

Generelle ansvarsområder omfatter:

 • Rådgiving og prosjektering i alle prosjektfaser

 • Roller/ansvar i oppdrag iht. ønske og kompetanse- og erfaringsnivå

 • Bistå med markedsarbeid og videreutvikling av forretningsområdet solenergi

 • Bistå med kunnskaps- og erfaringsoverføring i interne og eksterne fora

 • Bistå med videreutvikling av verktøy, rutiner og arbeidsprosesser

Avhengig av kandidaten kan aktuelle arbeidsoppgaver være:

 • Analysearbeid av ressurs, siter, teknologi, produkter, markedstrender, løsninger, risiko o.l.

 • Layout- og designarbeid av solkraftverk på tidligfase- og detaljprosjekteringsnivå, herunder CAD-arbeid og elektrisk/mekanisk prosjektering

 • Energiproduksjonsestimater

 • Teknisk og økonomisk optimalisering av solkraftverk og hybride prosjekter (sol+vind/vann/batteri)

 • Finansiell modellering og analyse

 • Bistand med prosjektutviklingsprosesser mot nettselskap, myndigheter, leverandører m.m.

 • Kontraheringsbistand: utarbeidelse av spesifikasjoner, strukturering, evaluering m.m.

 • Befaringer/byggherreoppfølging/byggeledelse på anlegg

 • Due diligence-tjenester

Den ideelle kandidaten er/har mange av disse kvalifikasjonene og egenskapene:

 • Høyere utdanning innen relevant, teknisk fagretning

 • Erfaring med/kunnskap om solcelleanlegg

 • Erfaring med/kunnskap om kraftprosjekter

 • Erfaring som rådgiver/konsulent eller relevant fagbrev

 • Kompetanse i MS Office Suite, PVsyst, CAD-verktøy, Helios, Homer, Python, VBA

 • Markeds- og kundeorientert med et nettverk i bransjen

 • Engasjert og bidragsyter til et godt sosialt og faglig miljø

 • Selvgående, men samtidig en lagspiller

 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på et skandinavisk språk og engelsk

Forventninger til erfaring, selvgåenhet, nettverk osv. vil være lavere for nyutdannede, enn for de med noe erfaring.

Hos oss får du:

 • Mulighet til å jobbe med verdens raskest voksende kilde til elektrisitet

 • En variert arbeidshverdag

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Morten Gleditsch
Fagspesialist

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger