Rådgiver sikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hver gang politiet er på oppdrag, er vi tett på med teknologi. Politiet jobber for trygghet i hjemmet, i nærmiljøet, i trafikken og på nett. Etaten har også viktige oppdrag knyttet til rikets sikkerhet. I dette arbeidet må IT-systemene fungere 365 dager i året, for verken politiet eller de kriminelle tar fri. 

"Politiets IKT-tjenester (PIT) er en pådriver for digitalisering i politiet. Vi er teknologer med et oppdrag, og vet at effektivt politiarbeid ikke kan gjøres uten fremtidsrettet teknologi. Nå øker vi trykket på digitaliseringen, som vil bety store endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi, virksomhetsstyring og kultur. Vi skal bevege oss fra store prosjekter til kontinuerlig produktutvikling i tverrfaglige team. Derfor vil vi styrke vår teknologikompetanse og utvikle fagmiljøene ytterligere for å møte fremtidens kriminalitetsutfordringer. " - Catherine Janson, IT-direktør

Vil du bli en teknolog med et oppdrag og være med på reisen?

Vi utvider vårt sikkerhets-team, for å sikre god beskyttelse av IT-tjenester for å opprettholde politiets operative leveranseevne. Vi jobber med komplekse prosesser og spennende teknologi med fokus på forebyggende arbeid. Vi skal til enhver tid tilby god brukeropplevelse, gjennom riktig teknologi på en sikker måte. Har du det som skal til for å møte morgendagens trusselbilde innen sikkerhet? Da vil vi høre fra deg! 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning i organisasjonen ved å bistå i utvikling og forvaltningsoppgaver
 • Drive kultur og holdningsskapende sikkerhetsarbeid gjennom analytisk tilnærming forankret i nåsituasjonen
 • Gjennomføre sikkerhetskontroller for å beskytte informasjon
 • Gjennomføre analyser og/eller verdi- og risikovurderinger for informasjonsporteføljen
 • Ansvar for at sikkerhetsavvik blir fulgt opp i organisasjonen
 • Rådgivning innen praktisk anvendelse av sikkerhetsrelatert lovverk, krav og føringer, herunder politiregisterloven, personopplysningsloven (GDPR), sikkerhetsloven
 • Endring i arbeidsoppgaver må kunne påregnes
 • Kvalifikasjoner
 • Utdanning fra høgskole/universitet på minimum bachelornivå. Minimum 2 års relevant erfaring innen sikkerhet kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Erfaring eller kompetanse fra sikkerhetsrådgivning
 • Kunnskap om relevante lovverk, standarder, og beste praksis innen sikkerhetsområdet
 • Fordel med erfaring fra virksomheter som leverer kritisk infrastruktur
 • Ønskelig med erfaring eller kompetanse innen verdi- og risikovurdering av informasjon 
 • Ønskelig med erfaring eller kompetanse fra tekniske analyser og/eller informasjonsanalyser
 • Forståelse av virksomhetsprosesser innen IT-området i en sikkerhetsmessig kontekst
 • God evne til å kommunisere skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. Les mer her

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evner å arbeide strukturert og selvstendig
 • Analytisk, med et strategisk og helhetlig perspektiv
 • Evner å prioritere og har god arbeidskapasitet
 • Service- og løsningsorientert med en praktisk tilnærming

Vi ønsker medarbeidere som

 • Er samfunnsengasjert med evne til å se flere perspektiv
 • Bidrar til å skape verdi for bruker og samfunn i samarbeid med andre
 • Søker læring, kontinuerlig forbedring og kompetansedeling
 • Bidrar til en åpen og tillitsbasert kultur der vi gir og mottar feedback, som en naturlig del av arbeidsdagen

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter innen sikkerhetsfaget
 • Opplæring i bruk av relevante verktøy og teknologi
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et dynamisk og hyggelig  arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua
 • Stillingen avlønnes som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling   

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Kontaktpersoner

Betty Alice Tyridal
Seksjonssjef Sikkerhet

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IT-leverandør. Vi er rundt 600 teknologer, og har hovedkontor på Majorstua i Oslo. I tillegg har vi medarbeidere i de 12 politidistriktene samt sambandsavdeling på Jaren. Våre verdier er å være fremoverlent med brukerfokus gjennom samarbeid, og alt vi gjør skal bidra til at politiet får løst det viktige samfunnsoppdraget.

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger