Rådgiver sikkerhet og kvalitet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Teknisk avdeling er Bane NORs tekniske ekspertmiljø innenfor alle tekniske fagområder med grensesnitt mot dagens og framtidens jernbaneinfrastruktur. Dette er Rådgiverstillinger innenfor Sikkerhet og RAM, tilhørende avdelingen Sikkerhet og Kvalitet. Avdelingen består pr. i dag består av 40 rådgivere innenfor fagfeltene Sikkerhet, RAMS, SHA, HMS Kvalitet og Ytre miljø. Vi er i en oppbyggingsfase av dette kompetanseområdet og ønsker å fylle 1-3 stillinger innen sikkerhet og kvalitet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, utføre og kontrollere risikovurderinger
 • Bistå prosjektleder og prosjekteringsleder slik at prosjektet overholder Jernbaneloven med tilhørende forskrifter og regelverk. Spesielt relevant er da Bane NOR’s styringssystem og RAMS- standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129
 • Utarbeide nødvendige RAMS- dokumentasjon (risikovurderinger, RAM- og sikkerhetsplan, farelogg med mer) og påse at disse oppdateres og følges opp i de respektive prosjekter
 • Tilrettelegge for risikobasert styring rundt løsningsvalg. Herunder å bistå prosjektleder/ prosjekteringsleder som prosessleder ved risikovurderinger samt oppfølging av tiltak
 • Registrere og følge opp uønskede hendelser knyttet til RAMS i avvikshåndteringsdatabasen Synergi for respektive prosjekter
 • Bistå med å følge opp kontraktsparters implementering og etterlevelse av RAMS- standarden samt prosjektets krav til sikkerhetsstyring
 • Bistå revisjoner/ tilsyn fra eksterne tilsynsmyndigheter i saker som angår RAMS

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse og/ eller erfaring med risikobasert sikkerhetsarbeid og anvendt analysemetodikk
 • Erfaring innen praktisk sikkerhetsarbeid i «Felt», gjerne med fagbakgrunn innen bygg og anlegg
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring innen RAMS
 • Inngående kunnskap om gjeldende regelverk, standarder, krav og føringer
 • God norsk skriftlig og muntlig framstilling
 • Relevant erfaring kan erstatte formell utdanning og kurs

Personlige egenskaper

 • Strukturert arbeidsform og gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst og med gode sosiale egenskaper
 • Løsningsorientert med praktisk tilnærmingsevne
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver. Spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • Et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • P.t personalbillett for NSB sine tog
 • Arbeidssted er sentralt i Oslo eller Trondheim (Marienborg)
 • Vi flytter snart inn i et av landets mest moderne forretningslokaler nær Oslo S

Kontaktpersoner

Ulf Glasrud
E-postadresse: ulf.glasrud@banenor.no
Telefonnummer: (+47) 91652566
Ulf Glasrud
E-postadresse: ulf.glasrud@banenor.no
Telefonnummer: (+47) 91652566

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon