Rådgiver SHA

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. 

Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren både imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.  

Hos oss gjør du en forskjell. Ved prosjektadministrasjonsgruppen i region Trondheim møter du et bredt tverrfaglig, hyggelig, ungt og motiverende miljø som jobber tett sammen. Vi har flere erfarne SHA-rådgivere, og med en stor og økende oppdragsmengde trenger vi nå flere engasjerte fagfolk. Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker, er god til å samarbeide, setter høye standarder for arbeidet ditt og er tilpasningsdyktig og lærevillig.

Hos oss vil du utvikle deg. Du er en modig og dedikert SHA-rådgiver som tar ansvar og er engasjert i faget ditt. Du har relevant teoretisk bakgrunn/utdannelse og har ambisjoner om å utvikle deg faglig. Dine erfarne kolleger vil være dine mentorer og bistå deg ved behov. Du analyserer og vurderer informasjon grundig, og holder blikket rettet mot forretningsmessige mål. Du har personlig integritet og pågangsmot, og skaper tillit hos kunder og kolleger. Godt humør og positivitet er også viktige egenskaper vi verdsetter høyt. 

Dine viktigste arbeidsoppgaver 

 • Du utarbeider SHA-planer.
 • Du fører tilsyn og kontroll med entreprenørenes SHA-aktiviteter og samordningen av disse gjennom deltagelse i samordningsmøter, befaring og vernerunder. 
 • Du bidrar til at hendelser og avvik blir avdekket og rapportert. 
 • Som KU/KP følger du opp Byggherreforskriften og den til enhver tid gjeldende avtale med byggherre. Du utfører også risikogjennomganger. 
 • Du har ansvar for egne kunder, alene eller sammen med andre i Sweco. 
 • Du har kundekontakt og bidrar til nysalg og mersalg av egne og andres tjenester. 
 • Du løser sammensatte oppgaver innenfor eget område i prosjekter, og bidrar med kreative, bærekraftige, forretningsmessige løsninger innenfor eget område.  

Dette kan du 

 • Du er sivilingeniør eller ingeniør innen bygg- og anleggsvirksomhet/HMS/risiko 
 • Du har god kompetanse i bruk av relevante IT verktøy  
 • Du har gjennomført koordinatorskolen eller tilsvarende. 

Du har erfaring med:

 • Operativt sikkerhetsarbeid i bygg- og anleggsvirksomhet 
 • Risikobasert sikkerhetsarbeid og SHA-analyser 
 • Byggherreforskriften, Arbeidsmiljøloven og Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende skrifter 
 • Praktisk arbeid fra bygge- og anleggsarbeid 

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk i rekrutteringsprosessen og behandler søknader fortløpende. 

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europa's leading architecture and engineering consultancy. With 17,500 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world. 

Kontaktpersoner

Pål Høsøien
Gruppeleder
E-postadresse: pal.hosoien@sweco.no
Telefonnummer: +47 951 52 992

Hvem er Sweco?

Ingen vet nøyaktig hvordan fremtiden blir. Én ting er likevel sikkert: Vi møter den best med engasjement og nysgjerrighet, og vi må fortsette å spille hverandre gode. Sweco er for alle som vil forme fremtidens byer og samfunn. 

Les mer om Sweco og se flere ledige stillinger