Rådgiver servicedesk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Jobb med verden!

Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.

Om stillingen

Utenriksdepartementets IKT seksjon har ansvar for å drifte IKT løsningene for departementet og alle norske utenriksstasjoner. Seksjonen drifter også IKT løsningene for Norad. Totalt har seksjonen ansvar for ca 3.500 brukere på opp mot 100 forskjellige lokasjoner i verden. Seksjonen har selv totalansvar for drift av ugradert nett og infrastruktur, men leverer også tjenester for andre norske offentlige virksomheter gjennom sitt nett. Vi har en spennende infrastruktur med moderne og fremtidsrettede løsninger både i UD sine lokaler på Vika-terrassen, i Norad, ved alle utenriksstasjonene og i sky.

IKT seksjonen har 48 årsverk fordelt på tre enheter: IKT servicedesk, IKT infrastruktur, samt IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger. IKT- Servicedesk tilbyr brukerstøtte til alle ansatte i Oslo og på utenriksstasjoner for de tjenestene som IKT-seksjonen tilbyr og har ansvar for prosessledelse for ITIL prosesser. I tillegg er seksjonens kryptoorganisasjon medarbeidere i denne enheten.  Enhet for IKT infrastruktur har ansvar for sikring, overvåking, kapasitetsplanlegging og daglig drift av UDs globale infrastruktur. Enhet for IKT prosjekt, arkitektur og digitale løsninger har ansvar for prosjektporteføljen, tjenesteutvikling, planlegging av utrullinger, drift og den IKT messige forvaltning av UDs fagapplikasjoner.

I et fremtidig regjeringskvartal vil det bli sentralisering av fellestjenester og endringer i organisasjonen, som kan påvirke stillingens innhold.

IKT servicedesk har 16 medarbeidere og er betjent  7.30-17 mandag til fredag.  IKT servicedesk har hovedansvar for IKT seksjonens dialog med sluttbruker.  

IKT servicedesk har blant annet ansvar for:

 • tanking, utdeling, brukerstøtte og opplæring av sluttbruker på mobilt kontor.
 • oppsett, utdeling og opplæring i forbindelse med mobiltelefon
 • brukerstøtte MS Office - både Office 365 og Office 2016
 • Printer, oppsett, betjening og vedlikehold.
 • Scanner, oppsett, betjening  og vedlikehold.
 • Klientsikkerhet

I tillegg har IKT servicedesk 1. linjesupport på flere av utenrikstjenestens fagsystemer (arkiv, publisering på nettsteder, tilskuddsforvaltning og flere andre)

Vi ønsker deg som har serviceinnstilling og liker å bruke din tekniske ekspertise på å hjelpe andre.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Mottak av henvendelser fra sluttbrukere på telefon, web, mail og ved personlig oppmøte
 • Kategorisering, analyse og løsning av henvendelser i 1. og 2.linje
 • IKT Brukerstøtte for IKT basis infrastruktur, standardapplikasjoner, bestillingsapplikasjoner og fagapplikasjoner
 • Utføre tjenester bruk av IKT teknisk utstyr i møterom og rom med videokonferanseutstyr o.l.

Kvalifikasjoner

 • Bør ha relevant IKT utdannelse på høyskolenivå, evt kan relevant erfaring kompensere for manglende formell utdanning.
 • Søker bør ha gode kunnskaper om bruk og oppsett av mobil, nettbrett, klient inkludert HW og MS Windows 10, MS Office, printer, scanner, AD/Exchange, VPN løsninger, Citrix-løsninger, Helpdeskløsninger
 • Bør ha kunnskaper om ITIL rammeverk
 • Fordel med erfaring fra IKT brukerstøtte i et større miljø og bruk av helpdeskløsninger

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og strukturert med stor gjennomføringsevne
 • Ha evne til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig og håndtere stress

Personlige egenskaper blir tillagt vekt.

Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som rådgiver (stillingskode 1436) med bruttolønn pr. år kr 532 300 - 640 200 jf. Hovedtariffavtalene i staten.

Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig på tiltredelsestidspunktet.

Søkere må være norske statsborgere.

Vi tilbyr

 • Godt fagmiljø med høy kompetanse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gunstig låne- og pensjonsordning

Kontaktpersoner

Eli Kolsaker
Nestleder IKT seksjonen
E-postadresse: eli.kolsaker@mfa.no
Telefonnummer: 23 95 13 39
Mobil: 901 58 732
Erlend Wilhelmsen
Rådgiver (om rekrutteringsprosessen)
Telefonnummer: 23 95 16 47
Mette Fjellså Paulsen
Leder IKT seksjonen
E-postadresse: mette.paulsen@mfa.no
Telefonnummer: 23 95 12 20
Mobil: 970 87 797

Hvem er Utenriksdepartementet?

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner, totalt 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land, samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet ledes av utenriksministeren.

Staten er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Tilsetting i stillingen er avhengig av gyldig sikkerhetsklarering.

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.